2011

Nyhetsbrev SocialVetenskap 2011-08

2012-01-02

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2011-08, finns tillgängligt.

Helt nummer om recovery

2011-12-27

“Recovery med nordisk blikk” är tema för nummer 4 av Tidskrift for psykisk helsearbeid.

CEPI följs upp

2011-12-27

Under det kommande året följs verksamheten vid Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) upp.

Nyhetsbrev december 2011 från HIHandisam

2011-12-20

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Nyheter från SKL:s arbete inom psykisk hälsa nr 5, 2011

2011-12-19

Sveriges kommuner och landsting, SKL, sänder regelbundet ut samlade nyheter om organisationens arbete på området psykisk hälsa.

Om återhämtning i Halmstad

2011-12-16

Den 24 januari arrangeras konferens i Halmstad under rubriken "Återhämtning - möjlighet eller önsketänkande?"

Nyhetsbrev 4/2011 från FAS

2011-12-14

Nyhetsbrev 4/2011 från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) finns tillgängligt.

Hemlöshetssamordnare tillsatt

2011-12-14

En hemlöshetssamordnare har tillsatts av regeringen.

Psykiatristöd på nätet för Stockholm

2011-12-12

Ny webbplats lanseras av Stockholms läns landsting.

Sista bladet från danska Socialpsykiatri

2011-12-07

Det danska bladet Socialpsykiatri har kommit med sitt allra sista nummer. Temat är Socialpsykiatri i bevægelse (rörelse).

Världshälsoorganisationen rapporterar år 2011

2011-12-07

Från Världshälsoorganisationen (WHO) finns ”World Report on Disability” tillgänglig med svenskt inslag.

Prisad uppsats om föränderliga begrepp

2011-12-07

I brännpunkten för språklig förnyelse verkar människor med psykisk problematik befinna sig, konstaterar Karl Eriksson som fått stipendium för sin uppsats ” Ordets mening – Fackspråkets roll och förändring i människobehandlande organisationer”.

Handikappförbunden om socialförsäkringen

2011-12-06

Handikappförbunden har lämnat en underlagsrapport till socialförsäkringsutredningen.

Kampanjen Hjärnkoll förlängs

2011-12-06

Regeringen förlänger uppdraget för kampanjen Hjärnkoll i tre år.

Dokumentation från femte CEPI-konferensen

2011-12-05

Presentationerna från CEPI-konferensen i Malmö den 16-17 november finns tillgängliga.

IPS-utbildning i Lund

2011-12-05

Vid Lunds universitet ska en kurs arrangeras i arbetsrehabilitering enligt IPS.

Öppna jämförelser år 2011

2011-12-01

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet — Jämförelser mellan landsting 2011 finns tillgängliga

Nyhetsbrev november 2011 HIHandisam

2011-11-28

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Framtida behov kan skönjas

2011-11-28

Från Statens Folkhälsoinstitut (FHI) finns rapporten ”Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10” tillgänglig.

Sju punkter för gott psykiskt hälsoarbete

2011-11-22

Norska NAPHA presenterar på sin hemsida sju punkter för gott psykiskt hälsoarbete.

Om personligt ombud i motion

2011-11-22

I en motion till riksdagen föreslår Vänsterpartiet att personligt ombud lagregleras.

Case-management-utbildning utvärderad

2011-11-21

Utvärderingen av den nationella utbildningssatsningen kring case management enligt ACT-modellen finns tillgänglig.

Rustas för demonstration i Göteborg

2011-11-18

Den 25 november planeras en demonstration i Göteborg mot nedskärningar inom psykiatrin.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd

2011-11-18

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd finns tillgängliga.

K2 finns i Östersund

2011-11-16

Återhämtnings- och rehabiliteringsenheten, allmänt kallad K2, får högsta betyg i brukarrevision.

Medel till utbildning av befintlig personal

2011-11-16

Statsbidrag till landstingen för att stödja utvecklingen av ökad kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling 2011ska sökas senast den 28 november.

Socialtjänststatistik avseende personer med funktionsnedsättning

2011-11-16

Socialstyrelsen presenterar ny statistik avseende personer med funktionsnedsättning.

Nytt om psykisk hälsa 6_2011

2011-11-14

Från Socialstyrelsen kommer nyhetsbrevet "Nytt om psykisk hälsa".

Rapport från Socialtjänstforum 2011

2011-11-14

En skriftlig rapport från Socialtjänstforum 2011 ”Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden” finns tillgänglig.

IPS-pengar för år 2011

2011-11-14

För år 2011 kan medel sökas till försöksverksamhet enligt IPS-modellen med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Första persons uppfattning av tvångsvård

2011-11-10

Hur omhändertagandet uppfattas vid tvångsvård i samband med psykossjukdom finns framlagt i en artikel av Eva Andreasson och Ingela Skärsäter.

Psykevecka i Västerbotten

2011-11-10

Under tiden 7-13 november pågår psykeveckan i Västerbotten.

Hemsidan har fått nytt utseende

2011-11-10

Hemsidan för Socialpsykiatriskt Forum har fått ett alldeles nytt utseende och nya funktioner.

Nyhetsbrev oktober 2011 HIHandisam

2011-10-28

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Öppna jämförelser för andra gången

2011-10-26

Socialstyrelsen publicerar för andra gången öppna jämförelser av stödet till personer med funktionsnedsättning. Jämförelserna rör uppgifter om kommunernas insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, boendestandard enligt socialtjänstlagen och kostnadsmått.

Nyhetsbrev 3, 2011

2011-10-24

Nyhetsbrev 3/2011, från Socialpsykiatriskt Forum har skickats ut.

Nyhetsbrev från ”Evidensbaserad praktik” oktober 2011

2011-10-20

Socialstyrelsen ger ut nyhetsbrev under namnet ”Evidensbaserad praktik”.

Statsbidrag för sysselsättning år 2011

2011-10-20

Kommunerna kan nu söka statsbidrag till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning för år 2011.

Rådgivning via nätet

2011-10-19

Via nätet går det att få rådgivning av olika slag. Senast ut (?) är soctanter på nätet, en tjänst via Malmö stad.

Diskussionsunderlag för boendestöd

2011-10-14

På Kunskapsguiden finns ett diskussionsunderlag för boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Psykosociala insatser ska föras ut

2011-10-14

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och landsting i arbetet med att föra ut myndighetens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

”Ingenting om oss utan oss”

2011-10-12

Allmänna Arvsfondens stöd till projekt rörande människor med psykiska problem utvärderas i en rapport med titeln ”Ingenting om oss utan oss” författad av Alain Topor och Sara Holmqvist.

Många måste dölja psykisk ohälsa

2011-10-07

Sju av tio personer som lider av psykisk ohälsa har dolt detta för sin omgivning enligt en studie som nyheterna i Sveriges Radio rapporterar om.

Tvångsvård uppmärksammat i Sveriges Radio

2011-10-06

Sveriges Radio (SR) uppmärksammar skillnaderna i hur tvångsvård används.

Nyhetsbrev SKL psykisk hälsa 4/ 2011

2011-10-03

Nyhetsbrev om psykisk hälsa, från Sveriges kommuner och landsting (SKL), finns tillgängligt.

Kampanj från Arbetsförmedlingen

2011-10-03

Arbetsförmedlingen utmanar arbetsgivare med frågan ” Hur ser din arbetsplats på personer med funktionsnedsättning?”.

DN uppmärksammar väntetid till allmänpsykiatri

2011-10-03

Dagens Nyheter (DN) presenterar uppgifter som visar att köerna till allmänpsykiatrin har trefaldigats på fem år.

Filmhelg 8-9 oktober om funktionsnedsättning

2011-09-30

Den 8-9 oktober arrangeras en filmhelg ”Föreställningar om funktionshinder” på Historiska museet i Stockholm.

Gyllenkrokens dag 11 oktober

2011-09-30

Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg håller öppet hus med programpunkter den 11 oktober.

EUFAMI bulletin september 2011

2011-09-30

Bulletinen för september 2011 från organisationen EUFAMI finns tillgänglig.

Nyhetsbrev september 2011 HIHandisam

2011-09-23

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Skåneveckan för psykisk hälsa oktober 2011

2011-09-23

Programmet för Skåneveckan för psykisk hälsa finns tillgängligt.

Försöksverksamhet med sysselsättning

2011-09-20

Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen fördela 35 miljoner kronor till försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Artikelserie i kvällstidning om ”Piller, pengar, psykvård”

2011-09-19

En artikelserie under rubriken ”Piller, pengar, psykvård” finns publicerad i kvällstidningen Aftonbladet.

Ungas ohälsa uppmärksammas i debatt på Brännpunkt

2011-09-19

En debatt förs om ungas psykiska ohälsa på Svenska Dagbladets sida Brännpunkt.

Nytt om psykisk hälsa 5-2011

2011-09-15

Från Socialstyrelsen kommer nyhetsbrevet "Nytt om psykisk hälsa".

Socialpsykiatri.dk 3/2011

2011-09-15

Socialpsykiatri.dk 3/2011 har ungdomar med schizofreni som tema.

Nytt om funktionshinder 1-2011

2011-09-15

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sänder ut nyhetsbrevet ”Nytt om funktionshinder”.

Nyhetsbrev SocialVetenskap 2011-07

2011-09-14

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2011-07, finns tillgängligt.

ID-dagarnas utställningar öppna för alla

2011-09-12

Hjälpmedelsinstitutets (HI) Informations- och Demonstrationsdagar, ID-dagarna, hålls i Uppsala den 19-20 oktober 2011. Utställningsdelen är öppen för alla utan kostnad.

Studier om nordiska ungdomars psykiska hälsa

2011-09-07

Forskningsrapporten ”Kartläggning av studier om nordiska ungdomars psykiska hälsa” finns tillgänglig från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Mänskliga rättigheter på kommunal nivå

2011-09-07

Material finns framtaget som kan användas vid arbete med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.

Bok & Bibliotek 2011

2011-09-07

Socialpsykiatriskt Forum finns med som utställare på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg.

Statsbidrag till sysselsättning 2011

2011-09-05

Vissa juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning kan senast den 31 oktober ansöka om statsbidrag, enligt Socialstyrelsens hemsida.

Projektet psykisk hälsa, barn och unga får fortsättning

2011-09-05

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelar att projektet med modellområden gällande psykisk hälsa för barn och unga får en fortsättning där man går vidare med de utvecklingsområden som har identifierats.

Konferenstema fortsätter dagen efter

2011-08-30

Den svenska grenen av ISPS ordnar den 8 oktober (dagen efter konferensen VÄRDIG VARDAG) ett uppföljande möte.

Nyhetsbrev augusti 2011 HIHandisam

2011-08-30

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

”Funktionshinderpolitik” lanseras

2011-08-25

”En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2001-2016” är rubriken för den promemoria som regeringen presenterar.

Meddelandeblad om personligt ombud

2011-08-22

Socialstyrelsen skriver i meddelandeblad om statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med personliga ombud.

Uppföljning av psykiatri – delrapport 2011

2011-08-20

Socialstyrelsen publicerar ”Mot ett system för verksamhetsuppföljning av psykiatriområdet - Delrapport 2011 var i även ingår tre epidemiologiska studier.

Uppväxtvillkor år 2004-2009

2011-08-13

Statens folkhälsoinstitut presenterar en av underlagsrapporterna för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Rapporten avspeglar vad som hänt under en femårsperiod med början 2004.

Uppsats om personligt ombud i Umeå

2011-08-08

En uppsats om verksamheten med personligt ombud i Umeå finns tillgänglig.

Tvångsåtgärder inom slutenvårdspsykiatri

2011-08-05

Socialstyrelsens statistik visar att unga kvinnor är den grupp av patienter som oftast läggs i bälte.

Handikappförbunden vädrar ut bland orden

2011-07-25

Ord som ofta förekommer i anslutning till människor med funktionsnedsättning får en genomgång hos Handikappförbunden under rubriken ”Ord som taggar”.

Intervju med avgången Lundgren

2011-07-25

Rakel Lundgren, nyss avgången ordförande i Schizofreniförbundet, intervjuas på Kunskapsguiden.

Nyhetsbrev SocialVetenskap 2011_06

2011-07-18

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2011-06, finns tillgängligt.

Nyhetsbrev 3/ 2011 från SKL

2011-07-08

”Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa” 3/2011 finns tillgängligt.

EUFAMI bulletin juni 2011

2011-07-08

Bulletinen för juni 2011 från organisationen EUFAMI finns tillgänglig.

Psykisk hälsa hos barn och unga på nationell nivå

2011-07-08

Resultatet på nationell nivå, från den senaste totalundersökning av den psykiska hälsan hos barn och unga, finns tillgängligt hos Statens folkhälsoinstitut.

Kompetenssatsning – delrapport 2 år 2010

2011-06-28

Socialstyrelsens delrapport för år 2010, avseende kompetenssatsning för personal inom psykisk ohälsa, finns tillgänglig.

Uppföljning av öppen psykiatrisk tvångsvård

2011-06-28

Uppföljningen ”Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar - Kommunernas användning av stimulansbidragen 2007–2010”, finns tillgänglig från Socialstyrelsen.

Evidensbaserad praktik 2, 2011

2011-06-28

Socialstyrelsen ger ut nyhetsbrev under namnet ”Evidensbaserad praktik”.

Tidningsbilaga från Handikappförbunden

2011-06-28

Handikappförbundens bilaga ”Arbete för alla” som följde med ”Dagens Samhälle” (tidning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)) den 19 maj 2011 finns tillgänglig via nätet.

Nyhetsbrev juni 2011 Socialpsykiatriskt kunskapscentrum

2011-06-28

Ett nyhetsbrev, från Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten, daterat juni månad 2011, har landat.

Ny överenskommelse om barn och unga

2011-06-28

Det finns en ny överenskommelse rörande barns och ungas psykiska hälsa. Detta framgår av ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Nyhetsbrev juni 2011 HIHandisam

2011-06-28

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

”Förebygg för barnens skull”

2011-06-21

Broschyren ”Förebygg för barnens skull” finns tillgänglig från Statens beredning för medicinsk utvärdering” (SBU).

Olegitimerade terapeuter är tjänstvilliga

2011-06-21

Resultatet av en undersökning av terapeuter utan legitimation visar på bristande omdöme hos de dessa terapeuter. Undersökningen har genomförts av Ekot på Sveriges Radio (SR).

Funktionshinderpolitik år 2011-2016

2011-06-21

Regeringens strategi för funktionshinderpolitik de kommande fem åren finns tillgänglig.

Nyhetsbrev 2, 2011

2011-06-20

Nyhetsbrev 2/2011, från Socialpsykiatriskt Forum har skickats ut.

Kom på konferens!

2011-06-16

Socialpsykiatriskt Forum arrangerar konferens i Karlstad den 28 september och i Stockholm den 7 oktober.

Nytt om psykisk hälsa 4/2011

2011-06-16

Nyhetsbrevet ”Nytt om psykisk hälsa” 4/2011 från Socialstyrelsen finns tillgängligt. Det är ett informationsbrev som behandlar nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Konferens omkring hjälpmedel ID-dagarna 2011

2011-06-14

Hjälpmedelsinstitutet (HI) arrangerar ID-dagarna 2011 i oktober.

“Ett samhälle där alla räknas”

2011-06-14

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) publicerar tidningsbilagan ”Ett samhälle där alla räknas”.

”Välfärd inte för alla”

2011-06-08

En fördjupad rapport från Rädda Barnen om barnfattigdom finns tillgänglig, enligt Sveriges Radio.

Erfarenhet av utförsäkringar

2011-06-08

Några personliga ombud vid Stockholms Stadsmission har sammanställt sina kollegors erfarenheter avseende klienter som blivit utförsäkrade.

Webbaserad handledning – schizofreni

2011-06-07

En webbaserad handledning som ska vara ett stöd vid införande av ”Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd” finns tillgänglig.

InstruMENTALterapi

2011-06-01

”Musik har längre halveringstid än ord” konstateras det i ett inlägg på hemsidan för Nasjonalt kompetansecenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Nyhetsbrev SocialVetenskap 2011-05

2011-06-01

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2011-05, finns tillgängligt.

Statsbidrag till meningsfull sysselsättning följs upp

2011-06-01

Rapporten ”Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning – Uppföljning av statsbidrag till juridiska personer åren 2009 och 2010” finns tillgänglig från Socialstyrelsen.

Film om Gyllingen

2011-06-01

Gyllingen är en mötesplats i Göteborg för barn och tonåringar i familjer där någon är eller har varit psykiskt sjuk.

Boendestödjare skriver till regeringen

2011-06-01

Ett brev till regeringen där öppenvårdspsykiatrin i Haninge kritiseras har skickats av samma kommuns boendestödjare, enligt Sveriges Radio (SR).

Antisjälvmordspatrull

2011-05-27

I Svenska Dagbladet (SvD) kan man läsa om den antisjälvmordspatrull som inrättats i Stockholm.

Nyhetsbrev maj 2011 HIHandisam

2011-05-27

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Studie av brukarinflytande

2011-05-24

Jonas Pils, mentalskötare vid Psykiatri Södra Stockholm, har i sin studie om brukarinflytande intervjuat mentalskötare, sjuksköterskor och läkare.

Uttalande om hotad personligt-ombud-verksamhet

2011-05-20

I ett gemensamt uttalande protesterar Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Schizofreniförbundet, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, mot nedskärningar av verksamhet med Personligt ombud.

Sammanställning om samordnad rehabilitering

2011-05-17

En publikation om samordnad rehabilitering har tagits fram av huvudmännen på området och finns tillgänglig via Socialstyrelsen.

CEPI nyhetsbrev maj 2011

2011-05-16

Nyhetsbrev för februari 2011 från Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) finns tillgängligt.

Broschyr om grön omsorg

2011-05-16

En broschyr om Grön omsorg finns tillgänglig från Lantbrukarnas Riksförbund.

Handbok om tilltal

2011-05-12

”Tilltal: En handbok om att möta människor med psykos” finns, utgiven av Intresseföreningen för schizofreni ?i Göteborg.

Boksläpp ”Från forskningsobjekt till medaktör”

2011-05-09

Vid Linnéuniversitetet i Växjö firas den 12 maj utgivningen av boken ”Från forskningsobjekt till medaktör”.

300 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

2011-05-09

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) annonserar om forskningsanslag på sammanlagt 300 miljoner kronor fördelat över en sexårsperiod.

Återgång till institutionstänkande?

2011-05-04

Socialstyrelsen har granskat hur kommunerna lever upp till lagen om stöd och hjälp till vissa funktionshindrade (LSS) och på Dagens Nyheters (DN) debattsida skriver företrädare för myndigheten om resultatet av granskningen.

Avhandling om brukarmedverkan

2011-05-03

En avhandling om brukarmedverkan har lagts fram av Marianne Storm vid universitetet i Stavanger.

Alternativ rapport om rättigheter

2011-05-02

En alternativ rapport har lämnats som ett komplement till Sveriges första officiella rapport till Förenta Nationernas (FN) kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Pilotprojektet ”Frigör tid till vård” utvärderat

2011-05-02

Utvärderingen av pilotprojektet ”Frigör tid till vård” finns tillgänglig.

Personliga ombud om Försäkringskassan

2011-05-02

Personliga ombud i Halland har reagerat på Försäkringskassans planer på att lägga ner servicekontor.

Nyhetsbrev april 2011 HIHandisam

2011-04-29

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Socialarbetare försvarar ett mänskligt samhälle

2011-04-28

På opinionssidan i Svenska Dagbladet (SvD) skriver två socialarbetare om bristen på resurser som kommer att märkas i kostnader och mänskligt lidande i många år framåt.

Nyhetsbrev SKL psykisk hälsa 2/2011

2011-04-28

Nyhetsbrev om psykisk hälsa, från Sveriges kommuner och landsting (SKL), finns tillgängligt.

"Psykiatri som socialt arbete"

2011-04-27

En ny bok "Psykiatri som socialt arbete" finns tillgänglig från Bonnier Utbildning.

Radioprogram i påskägget från Socialpsykiatriskt Forum

2011-04-19

Radioserien ”Det svenska psyket” finns samlad med alla fem programmen på ett ställe. Starta din fortbildning på skärtorsdagen och lyssna till ett program per dag så räcker innehållet i påskägget under den längsta av våra helger.

Handikappförbunden och LO kräver stoppade utförsäkringar

2011-04-19

Stoppa utförsäkringarna NU! Detta är en uppmaning riktad till styrande politiker undertecknad av företrädare för Handikappförbunden och LO (Landsorganisationen).

Kurs i augusti om evidensbaserade psykosociala insatser

2011-04-19

Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) i Lund arrangerar en tvådagarskurs i augusti om evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiskt funktionshinder.

Rapport med nordiska jämförelser

2011-04-15

En jämförande studie av reformer inom psykiatri och socialtjänst i Danmark, Finland, Norge och Sverige finns tillgänglig från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV).

Bara var tredje har jobb

2011-04-15

Arbetslösheten bland människor med funktionshinder och i synnerhet gruppen med psykisk funktionsnedsättning uppmärksammas i nyhetssändning. Företrädare för Handikappförbunden och MISA intervjuas.

Norska erfarenheter samlade

2011-04-14

Erfarenheter från brukare och närstående i Norge finns samlade, sökbara och kategoriserade.

Socialpsykiatri.dk 1/2011

2011-04-14

Socialpsykiatri.dk 1/2011 har handlingsplaner som tema.

Bok om stöd till barn och ungdomar

2011-04-14

”Mod och mandat” är boken som tar upp hur hälso- och sjukvården kan ge stöd till barn och ungdomar när en förälder avlider oväntat, missbrukar, är fysiskt eller psykiskt sjuk.

Film om vikten av kognitiva hjälpmedel

2011-04-11

Filmen ”En krycka för själen” finns tillgänglig via Hjälpmedelsinstitutets hemsida.

På återbesök hos Psykekampanjen

2011-04-11

I en krönika på hemsidan för Handisam gör Bodil Jönsson, professor emerita, återbesök hos Psykekampanjen.

Om brukarmedverkan i forskning

2011-04-11

Den 19 april hålls konferens i Karlstad då brukarmedverkan i forskningen är huvudämne.

Forskningens dag i Umeå om depression

2011-04-11

Den 17 april arrangeras forskningens dag i Umeå. Temat är depression.

Lägesrapport Kur-projektet

2011-04-11

En lägesrapport från Kur-projektet finns tillgänglig.

Nytt om psykisk hälsa 3/2011

2011-04-07

Nyhetsbrevet ”Nytt om psykisk hälsa” 3/2011 från Socialstyrelsen finns tillgängligt. Det är ett informationsbrev som behandlar nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Om preventiv familjeintervention i avhandling

2011-04-07

En avhandling om Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom läggs den 8 april fram vid Umeå universitet.

Ledsagning år 2010 kartlagd

2011-04-05

Socialstyrelsen presenterar en kartläggning av kommunernas insatser gällande ledsagning enligt LSS och SoL år 2010. Kommunerna rapporterar att det är Svårt finna personal med kunskap om psykiska sjukdomar som ett av problemen vid rekrytering av ledsagare.

Temadag i Jönköping om inflytande

2011-04-05

Regionförbundet i Jönköpings län och medarrangörer bjuder in till konferens om brukar- och anhöriginflytande den 19 maj.

I potten 99,5 miljoner kronor

2011-04-05

Socialstyrelsen har 99,5 miljoner kronor att fördela i syfte att förstärka kompetensen bland personal kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionshinder.

”Skenet bedrar”

2011-04-01

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) bjuder in till avgiftsfri forumdag den 9 juni i Stockholm under rubriken ”Skenet bedrar”.

Personligt ombud om utförsäkringar

2011-04-01

Marcus Ridung, personligt ombud i Stockholm, skriver på Svenska Dagbladet Opinion om situationen för psykiskt sjuka som utförsäkras och som inte kan få ekonomiskt bistånd genom socialtjänsten om hyresrätten omvandlats till bostadsrätt.

Antistigmakampanj i Danmark

2011-03-29

”Tid til tolerance” är namnet på den antistigmakampanj, med tyngdpunkten lagd vid schizofreni, som under våren startas i Danmark.

Konferens ”Ung och utsatt ”

2011-03-29

I början av maj månad konfereras det i Göteborg på temat ”Ung och utsatt – Goda exempel på mental hälsa”.

CEPI om informerande och uppsökande insatser

2011-03-29

"Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser" (CEPI) presenterar en kunskapssammanställning om informerande och uppsökande insatser.

”Sanning och konsekvens” i Sundsvall

2011-03-28

FoU Välfärd konfererar i Sundsvall på temat ”Sanning och konsekvens” i slutet av augusti månad.

Nyhetsbrev SocialVetenskap 2011-03

2011-03-28

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2011-03, finns tillgängligt.

God socialpsykiatri 2011

2011-03-28

Utmärkelsen "God socialpsykiatri" har år 2011 tilldelats Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).

LSS-statistik för år 2010

2011-03-23

Statistik från Socialstyrelsen finns tillgänglig avseende, dels LSS-insatser, dels insatser enligt SoL, under år 2010.

Evidensbaserad praktik 1/2011

2011-03-23

Socialstyrelsen ger ut nyhetsbrev under namnet ”Evidensbaserad praktik”.

Öppet brev om utförsäkringar

2011-03-21

Styrelsen för Sveriges kristna råd (SKR) skriver öppet brev till regeringen rörande situationen för de människor som utförsäkras.

Samband mellan uppväxtvillkor och framtida utsatthet

2011-03-21

Resultat av en ny studie från IFAU visar på starka samband mellan barns uppväxt, hälsa och utsatthet.

DN om folksjukdomar

2011-03-21

I Dagens Nyheters (DN) serie om folksjukdomar uppmärksammas depression.

Nyhetsbrev 1, 2011

2011-03-21

Nyhetsbrev 1/2011, från Socialpsykiatriskt Forum har skickats ut.

Forskningens dag i Växjö

2011-03-16

Institutionen ´för socialt arbete vid Linnéuniversitetet bjuder in alla som har ett intresse av sociala frågor till möte och utbyte med forskare i Växjö den 1 april.

"Trygghetssystemets upplösning?"

2011-03-16

I regi av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) föreläser Tor Larsson, docent i sociologi vid Uppsala universitet, om förändringar i socialförsäkringssystemet, i Göteborg den 13 april.

Handledning - så gör du som chef

2011-03-15

Kampanjen Hjärnkoll har tagit fram en handledning för chefer rörande psykisk ohälsa i arbetslivet, ”Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen”, vilken finns tillgänglig för nedladdning.

Hjärnkoll jämför kvinnor och män

2011-03-15

I marsundersökningen gjorde Hjärnkoll jämförelser mellan mäns respektive kvinnors kunskaper om och förhållningssätt till psykisk ohälsa.

Existentiell filmfestival

2011-03-15

I Falun arrangeras i mitten av april en existentiell filmfestival för nionde gången. Årets tema är identitet och utsatthet.

Boende och daglig verksamhet i kartläggning

2011-03-14

Socialstyrelsens forskningsöversikt gällande boende med särskild service och daglig verksamhet finns tillgänglig.

Nyhetsbrev SKL 1/2011

2011-03-14

Nyhetsbrev om psykisk hälsa, från Sveriges kommuner och landsting (SKL), finns tillgängligt.

Socionomen om stigmatisering

2011-03-08

Facktidskriften Socionomen skriver om stigmatisering. I artikeln intervjuas Lars Hansson och Alain Topor vilka ger sin syn på fenomenet.

Barn och unga ger bekymmersam bild av samhällsvården

2011-03-07

Barnombudsmannen har genomfört uppdraget att inhämta omhändertagna barns åsikter om den sociala barnavården.

Nytt om psykisk hälsa 2/2011

2011-03-04

Nyhetsbrevet ”Nytt om psykisk hälsa!” 2/2011 från Socialstyrelsen finns tillgängligt. Det är ett informationsbrev som behandlar nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

”Unga som varken arbetar eller studerar”

2011-03-02

Från Ungdomsstyrelsen kan rapporten ”Unga som varken arbetar eller studerar” hämtas.

Nyhetsbrev februari 2011 HIHandisam

2011-03-02

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Om brittiskt kamratstöd

2011-02-24

En rapport om kamratstödets effekter vid psykisk ohälsa, framtagen av några engelska organisationer, finns tillgänglig.

Apoteksavreglering skapar problem

2011-02-22

Avreglerade apotek innebär problem att få tag på medicin för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Om detta kan man höra i ett inslag i Sveriges Radio (SR).

CEPI nyhetsbrev februari 2011

2011-02-22

Nyhetsbrev för februari 2011 från Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) finns tillgängligt.

Heberlein om ”Själens schamaner”

2011-02-21

Anne Heberlein anmäler i Dagens Nyheter (DN) Nils Uddenbergs bok ”Själens schamaner”.

Hjärnkoll om chefer

2011-02-21

Resultaten från Hjärnkolls undersökning avseende ”chefer och psykisk ohälsa – attityder, kunskap, beteende” finns tillgänglig.

”Det svenska psyket”

2011-02-17

Sveriges Radio (SR) sänder en serie i fyra delar under rubriken ”Det svenska psyket”.

Nyhetsbrev SocialVetenskap 2011-02

2011-02-17

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2011-02, finns tillgängligt.

Vägledning om boendestöd

2011-02-15

Dokumentet ”Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning”, från Socialstyrelsen, finns tillgängligt .

Bortglömd ohälsofaktor

2011-02-14

Preliminära nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder finns tillgängliga från Socialstyrelsen. Läkarförbundet skriver att den sjukdomsframkallande faktorn stress har glömts bort i riktlinjerna.

Rapportering till FN

2011-02-13

Till Förenta Nationernas (FN) kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnas en första rapport från Sverige.

Socialpsykiatri.dk 6/2010

2011-02-13

Nyhetsbrev 6/2010 har ” handikapp och socialpsykiatri” som tema. Nyhetsbrevet från Socialpsykiatri ges ut av Videnscenter for socialpsykiatri i Danmark. Innehållet är inriktat på nyheter och fördjupningsmaterial avseende dansk socialpsykiatri.

Jämlikhet är skrämmande?

2011-02-08

Se inspelning på SVT Play från seminarium på ABF-huset i Stockholm på temat ”Vem är rädd för jämlikhet?”

CEPI - vetenskaplig produktion

2011-02-08

Den vetenskapliga produktionen vid Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI), gällande år 2010, finns förtecknad.

Barnfattigdom ökar

2011-02-07

Rädda barnen publicerar rapport om barnfattigdom i landet.

Hjärnkolls filmtävling avgjord

2011-02-07

Filmtävlingen, som Hjärnkoll utlyst, har avgjorts och en vinnare är utsedd.

Nationella riktlinjerna publicerade

2011-02-03

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd, den slutgiltiga versionen, finns tillgängliga.

"Privatisering av den psykiatriska vården"

2011-02-03

Filipe Costa föreläser på temat "Privatisering av den psykiatriska vården" fredagen den 25 mars på Hartwickska huset i Stockholm.

”Bli en dåre”

2011-02-03

Teater Giljotin i Stockholm ger 48-timmarsföreställningen ”Bli en dåre!”. Föreställningen recenseras i Dagens Nyheter (DN).

Att motverka hemlöshet stavas förebyggande

2011-01-31

Socialstyrelsen publicerar ett webbaserat kunskapsstöd att använda för förebyggande av och åtgärder vid hemlöshet.

Nyhetsbrev januari 2011 HIHandisam

2011-01-31

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Ett bollplank är redo

2011-01-26

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten har upprättat en brukarpanel för att säkra kvaliteten på forskning inom det socialpsykiatriska fältet och för att stärka inflytandet bland brukarna över den forskning som planeras.

Socialpsykiatriskt Forum i fokus

2011-01-25

ASP-bladet tittar närmare på Socialpsykiatriskt Forum i sin temaserie ”Förening i fokus”

Hjärnkolls andra undersökning

2011-01-25

Resultat från Hjärnkolls andra undersökning, genomförd under oktober-november 2010, visar på positiva förändringar av allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa.

KUR-projektet förlängt

2011-01-24

KUR står för kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning och är ett regeringsuppdrag som förlängts till och med år 2012.

Klassperspektiv på depression

2011-01-24

Tecken tyder på att det finns en social skiktning för allvarligare psykiska problem så som depression, enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI).

Om kulturmöten vid psykiatrisk behandling

2011-01-21

ISPS vårmöte handlar om psykiatrisk behandlingspersonals möten med personer som har en annan kulturell bakgrund.

Arbetsmaterial för FN-konvention

2011-01-20

Ett arbetsmaterial finns tillgängligt gällande Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Materialet har tagits fram av myndigheten för handkappolitisk samordning (Handisam).

Skäms för jobbet

2011-01-19

Att personal inom psykiatrin skäms för sitt jobb och försöker dölja sådant som kan kopplas till miljön på området visar en studie genomförd av Högskolan Väst.

Barnböcker om förälders ohälsa

2011-01-18

Föräldrars psykiska ohälsa handlar tre barnböcker om. Böckerna är skrivna av Elisabet Alphonce och har tillgängliggjorts på internet utan kostnad.

Marianne Farkas till Stockholm

2011-01-18

Inom socialpsykiatriska kretsar välkända Marianne Farkas från Boston medverkar vid konferens i Stockholm i april månad.

Bildningsbyrån om psykisk hälsa

2011-01-18

Bildningsbyrån, Sveriges Radio, tar i en serie av program upp området psykisk hälsa.

Brukarmedverkan i forskning

2011-01-17

Den 27 januari arrangerar Handikappförbundens projekt "Från forskningsobjekt till medaktör" en konferens i Stockholm.

Nytt om NU 1/2011

2011-01-14

Nyhetsbrev 1/2011 från Socialstyrelsens NU-enhet finns tillgängligt. I nyhetsbrev från NU-enheten speglas Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Fragmentering av vårdinsatser

2011-01-13

I Läkartidningen, under ”Debatt” skriver Filipe Costa, tidigare verksamhetschef i Stockholm, om uppdelningen mellan privata och offentliga vårdgivare och konsekvenserna detta får för kontinuitet inom frivillig vård och tvångsvård.

”Inn på tunet”

2011-01-13

Inn på tunet är den norska föregångaren till det som i Sverige kallas för grön omsorg.

EU uppmärksammar frivilligarbete

2011-01-11

Innevarande år, 2011, har proklamerats som ett år då Europeiska Unionen (EU) särskilt uppmärksammar frivilligarbete.

Nyhetsbrev EUFAMI november 2010

2011-01-10

Nyhetsbrev från organisationen EUFAMI finns tillgängligt.

Nyhetsbrev från SocialVetenskap 2011-01

2011-01-10

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2011-01, finns tillgängligt.

Arbetslöshet och sjuklighet

2011-01-10

Om sambandet mellan massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet, däribland ”psykisk störning” kan man läsa i SOU 2010:102.