Överdödligheten uppmärksammas

Bakom den alternativa rapporten till Förenta Nationernas (FN) kommitté för personer med funktionssättning står 51 "funktionshinderorganisationer" och ytterligare sju organisationer med inriktning på mänskliga rättigheter (MR). I rapporten ställs krav på

  • att landstingen omedelbart måste "vidta åtgärder för att minska överdödligheten i somatiska sjukdomar bland patienter med psykiska sjukdomar",
  • att strategier för att minska den psykiska sjukligheten och för främjande av den psykiska hälsan hos unga måste utvecklas
  • att en gemensam strategi för ansvar för äldres psykiska ohälsa måste utarbetas

Till hemsidan för Handikappförbunden med mer information om rapporten samt länk för nedladdning av densamma