Tidigare resultat bekräftade

I studien "Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet: SOU 2010:102", konstateras att den "i mångt och mycket har bekräftat resultaten från de många tidigare studier som har funnit att massuppsagda och arbetslösa i större utsträckning drabbas av psykisk sjuklighet" (sidan 75).

Till regeringens hemsida och nedladdning av SOU 2010:102 (pdf-fil)