Om brukarpanel i radio

I nyhetsbrevet från Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI) kan man bland annat läsa om att brukarpanelen i Lund uppmärksammas i radio. Det sker i programmet Vetandets värld i Sveriges Radio (SR) den 20 maj.

CEPI är ett nationellt kunskapscentrum med uppgift att bedriva forskning, kunskapsspridning och implementeringsarbete kring evidensbaserade psykosociala insatser för personer med psykiskt funktionshinder. Verksamheten är baserad på ett forskarnätverk med ett gemensamt forskningsintresse kring psykosociala insatser och livssituation för personer med psykiskt funktionshinder.

Till hemsidan för CEPI och nyhetsbrevet för maj 2011

Till hemsidan för SR och programmet Vetandets värld där inslaget har rubriken "Brukarpaneler gör patienterna delaktiga i forskningen" (man kan lyssna på programmet i efterhand via nätet)