Försök med IPS får 35 miljoner

Till försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning finns 35 miljoner kronor att ansöka om från Socialstyrelsen, enligt ett regeringsbeslut.

Socialstyrelsen anser att försöksverksamheten bör utvecklas utifrån IPS-modellen. "IPS" i detta sammanhang står för "Individual Placement and Support". Det är en standardiserad och manualbaserad form av arbetsrehabiliteringsinsats för personer med funktionsnedsättning. IPS-modellen är utvärderad och evidensbaserad för personer med schizofreni som står utanför arbetsmarknaden, står det i regeringsbeslutet.

Till hemsida för regeringen och beslutet om att ge nämnt uppdrag till Socialstyrelsen (pdf-fil)