Prisad uppsats om föränderliga begrepp

”Ordets mening”

Karl Eriksson, med kandidatuppsatsen ” Ordets mening: Fackspråkets roll och förändring i människobehandlande organisationer”, har fått stipendium av Föreningen Psykisk Hälsa. Uppsatsen behandlar ett nog så aktuellt ämne.

Ur uppsatsens inledning: ”Människor med någon form av psykisk och eventuellt också fysisk problematik verkar befinna sig i den absoluta brännpunkten för språklig utveckling, förändring och förnyelse.”

Och vidare

”Det är som om ord för människor med psykisk problematik ständigt behöver ersättas med nya begrepp, och detta oftare än begrepp för annan problematik och andra grupper.”

Till hemsida för Föreningen Psykisk Hälsa och uppsatsen ”Ordets mening…” (pdf-fil)