Sök senast sista september 2011

Projektet med modellområden gällande psykisk hälsa för barn och unga fortsätter genom att man går vidare med de utvecklingsområden som har identifierats, meddelar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ansökningstiden för deltagande är september månad.

Till hemsida för SKL och mer information om det nya projektet