"Från reformintention till praxis"

Titeln på den jämförande studien avseende fyra nordiska länder är "Från reformintention till praxis:
Hur reformer inom psykiatri och socialtjänst översatts till konkret stöd i Norden"

Som författare står Rafael Lindqvist, Steen Bengtsson, Lars Fredén, Frode Larsen, David Rosenberg, Torleif Ruud, Kristian Wahlbeck.

Studien ingår i rapportserien från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV).

Till hemsidan för NHV och rapporten "Från reformintention till praxis" (pdf-fil)

I Dagens Medicin skrivs det på ledarsidan om rapporten.

Till hemsidan för Dagens Medicin och ledaren "Verkligen på tiden att svensk psykiatrisk vård får ett lyft"