Värdet av kampanjer

"Attityder till psykiska sjukdomar är svåra att förändra. Det mesta tycks ha blivit bättre, men parallellt med det har också mycket blivit sämre", kan man läsa i en artikel i facktidskriften Socionomen. I artikeln får man en uppfattning om vilken syn Lars Hansson och Alain Topor har på antistigmakampanjer.

Till hemsidan för Socionomen och artikeln "Stigmatisering"

Socionomen är en facktidskrift för kvalificerat socialt arbete.