Studier om psykisk hälsa kartlagda

Hanna Augustsson och Curt Hagquist står som författare till forskningsrapporten "Kartläggning av studier om nordiska ungdomars psykiska hälsa" som ingår i en rapportserie från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV).

Kartläggningen har genomförts av Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet på uppdrag av Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV).

Till hemsida för NHV och nedladdningssida för rapporten 2011:5 R "Kartläggning av studier om nordiska ungdomars psykiska hälsa"