"Vi gör jobbet tillsammans"

Rubriken för konferensen i Jönköping den 19 maj är "Vi gör jobbet tillsammans - om perspektivskiften i mötet med personer som har en psykisk funktionsnedsättning - en temadag om brukar- och anhöriginflytande".
Arrangerar gör regionförbundet i Jönköpings län samt Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Till hemsidan för regionförbundet i Jönköpings län och mer information om konferensen den 19 maj