2012

Nyhetsbrev SocialVetenskap 2012_6

2012-12-31

Nyhetsbrev för december 2012 från SocialVetenskap finns tillgängligt.

Nytt om psykisk hälsa 6/2012

2012-12-31

Nytt om psykisk hälsa nr 6 2012 från Socialstyrelsen finns tillgängligt.

Svår psykisk funktionsnedsättning kan ge tandvårdsstöd

2012-12-17

Ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar gäller från den 1 januari 2013, enligt hemsidan för Handikappförbunden (HSO).

Unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor

2012-12-10

Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 12 finns tillgänglig.

Barnfattigdomen fortfarande hög

2012-12-10

Rädda Barnen publicerar sin årliga rapport om barnfattigdomen i Sverige.

Intervjuer i Skåne om psykisk ohälsa

2012-12-10

Kampanjen Hjärnkolls senaste studie är en intervjuundersökning som genomförts under innevarande år i Skåne.

Nyhetsbrev 4, 2012

2012-12-10

Det fjärde nyhetsbrevet för år 2012, med Socialpsykiatriskt Forum som avsändare, har skickats ut.

Forskning om stöd till närstående via nätet

2012-12-03

En studie om stöd till närstående via nätet startas i början av nästa år, deltagare efterlyses.

Nyhetsbrev HIHandisam november 2012

2012-12-03

Nyhetsbrev från HIHandisam för november 2012 finns tillgängligt.

Remissvar om tvångsvård

2012-11-26

Några remissvar rörande ”Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17” finns tillgängliga.

Borderline-konferens 28 januari

2012-11-20

Den 28 januari 2013 blir det en konferens om borderline i Stockholm. Som arrangör står Riksförbundet för Social och mental Hälsa (RSMH).

Radio om unga #må dåligt

2012-11-20

Sveriges Radios P3-program Nyhetsguiden startar #må dåligt med syfte att kartlägga verkligheten och ta reda på hur unga i Sverige egentligen mår – och varför.

Första annonsering

2012-11-19

Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande - konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa i Norrtälje 24 januari 2013.

Remissvar FunkA-utredningen

2012-11-13

Handikappförbundens remissvar gällande FunkA-utredningen finns tillgängligt.

Seminarium om kvalitet

2012-11-13

Den 28 november arrangeras ett eftermiddagsseminarium i Stockholm om ”Kvalitet ur ett brukarperspektiv”.

Presentationer från CEPI oktober 2012

2012-11-12

Material från CEPI-konferensen ”Tvång, delaktighet och autonomi” i Malmö den 17-18 oktober finns tillgängligt.

Delat beslutsfattande och individanpassat stöd till arbete

2012-11-05

Socialstyrelsens vägledningsdokument rörande dels IPS, dels Shared decision making finns tillgängliga.

Vård och omsorg, funktionsnedsättning, statistik år 2012

2012-11-05

Officiell statistik om kommunala insatser till människor med funktionsnedsättning år 2012 finns tillgänglig från Socialstyrelsen.

Nyhetsbrev HIHandisam oktober 2012

2012-11-05

Nyhetsbrev från HIHandisam för oktober 2012 finns tillgängligt.

Långvarigt försörjningsstöd ökar

2012-10-31

Andelen personer som långa perioder inte klarar sin försörjning har ökat. Majoriteten av dem som söker ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. Allt detta enligt statistik och slutsatser från Socialstyrelsen.

Om psykiatri i kris på DN debatt

2012-10-30

Sven Britton, professor och riksdagsledamot (S), ser ett underutvecklat psykiatriområde och frågar därför efter en snabbutredning av området i en artikel på Dagens Nyheters (DN) debattsida.

Hur har du det?

2012-10-23

En digital insamling av hur det är att leva med funktionsnedsättning i olika tider sker genom Livsbild. Bakom insamlingen står Nordiska Museet och HandikappHistoriska Föreningen.

Debattartiklar om psykiatriutveckling

2012-10-23

I Dagens Samhälle och i Svenska Dagbladet kan man läsa debattartiklar rörande psykiatrins utveckling.

Ny broschyr till patient om schizofreni

2012-10-16

En ny broschyr som vänder sig till patienter med psykos finns tillgänglig under titeln ”Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser – Stöd för dig i dina kontakter med socialtjänsten och vården”.

Personligt ombud avvecklas

2012-10-16

Funktionen personligt ombud ska avvecklas i Jämtland, enligt hemsidan för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).

Psykiatri i budgeten 2013

2012-10-16

Ta del av en summering av innehållet i budgetpropositionen för år 2013 gällande området psykiatri via hemsidan för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Norge-konferens om tvång 2012

2012-10-09

”Menneskerettigheter, tvang og etikk - Psykisk sykdom er ungdommens sykdom” är rubriken för en konferens om tvång i psykiatrisk vård den 28 - 29 november 2012, i Hamar (Norge).

Slutrapport om psykiatrin 2007 – 2011

2012-10-09

Ta del av Statskontorets slutrapport rörande psykiatrisatsningen åren 2007 – 2011.

Radio ”Mitt bipolära liv”

2012-10-09

Program i tre delar 9-11 oktober i Sveriges Radios Tendens kan höras i efterhand.

SIP-konferens i efterhand

2012-10-03

Temadag har hållits om Samordnad Individuell Plan (SIP) och arrangerade gjorde Psynk-projektet vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Konferensen kan ses i efterhand via nätet.

Nyhetsbrev HIHandisam september 2012

2012-10-03

Nyhetsbrev, daterat september 2012, från HIHandisam, finns tillgängligt.

Höstliga möten 2012

2012-10-03

Ett flertal intressanta sammankomster sker runt om i landet under innevarande termin, ta del av dessa.

SBU om psykiatrisk evidens i primärvård

2012-09-27

”Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården – en systematisk litteraturöversikt”, från SBU, daterad juni 2012, finns tillgänglig.

SKL nyhetsbrev september 2012

2012-09-27

Nyhetsbrev om SKL:s arbete med psykisk hälsa, daterat september 2012, finns tillgängligt.

Nyhetsbrev 3, 2012

2012-09-21

Det tredje nyhetsbrevet för år 2012, med Socialpsykiatriskt Forum som avsändare, har skickats ut.

”Nytt om psykisk hälsa 4/2012”

2012-09-20

Informationsbrevet ”Nytt om psykisk hälsa 4/2012” från Socialstyrelsen finns tillgänglig.

Bokmässan 2012

2012-09-18

Även i år finns Socialpsykiatriskt Forum med vid bokmässan i Göteborg den 27 - 30 september.

Remisseminarium den 24 oktober

2012-09-17

Remisseminarium ”Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd” arrangeras kvällen den 24 oktober på ABF-Huset i Stockholm av Svensk socialpolitisk förening.

Presentationer från Cepi-seminarium 11 september

2012-09-17

Presentationerna från Cepi-seminariet i Lund den 11 september;”Något meningsfullt att syssla med - sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning”, finns tillgängliga.

IPS-projekt i Lund

2012-09-13

I Lund praktiseras ett arbetssätt enligt modellen Supported Employment (SE)/Individual Placement and Support (IPS) för att erbjuda personer med psykisk ohälsa stöd till arbete.

BOKEN PÅ VÄG

2012-09-10

Nu finns information tillgänglig om boken ”Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder – möjlighetens metoder för en ny praktik” som tar sitt avstamp i konferensen ”Möjlighetens metoder” som arrangerades av Socialpsykiatriskt Forum år 2008.

Bli bättre på att nå människor med psykisk ohälsa

2012-09-10

Det uppsökande arbetet behöver bli bättre. Den slutsatsen drar Socialstyrelsen.

Konferensfilm om framtida psykiatri

2012-09-10

Den 4 september konfererade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Socialdepartementet om den nya överenskommelsen mellan staten och SKL rörande psykiatri. Konferensen filmades och finns tillgänglig att se i efterhand.

Nyhetsbrev augusti 2012 HIHandisam

2012-09-04

Nyhetsbrev för augusti månad från HIHandisam finns tillgängligt.

Infallsvinklar på schizofreni

2012-09-04

Olika infallsvinklar på schizofreni möts genom psykologerna Lennart Lundin och Alain Topor i en artikel signerad Hans Nordén, publicerad i Social Qrage.

Program om psykakut 2012

2012-08-29

Sveriges Television visar program från psykakuten vid S:t Görans sjukhus i Stockholm.

Cepi-konferens om tvång

2012-08-23

I Malmö den 17-18 oktober hålls konferensen ”Tvång, delaktighet och autonomi” i arrangemang av Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (Cepi).

Remisskonferens om psykiatrilagsutredningen

2012-08-20

Den 13 september hålls konferens för kommun- och landstingsföreträdare rörande psykiatrilagsutredningen, i arrangemang av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ung idag 2012

2012-08-10

Ungdomsstyrelsens sammanställning av indikatorer som rör unga människors levnadsvillkor finns tillgänglig.

Exploatering av psykiskt sjuka

2012-08-08

Lyssna på Jenny Jägerfeld i radioprogrammet Sommar när hon bland annat talar om kulturens exploatering av människor med psykisk sjukdom.

Skrift om otillgänglighet som diskriminering

2012-08-03

”Jodå. Tillgänglighet lönar sig (vi har räknat på det)” är en skrift från Handikappförbunden (HSO) där argument om att tillgängliggörande av samhället skulle vara (för) kostsamt bemöts.

Intervju om brukarstyrd vård

2012-07-30

Tvångsåtgärder minskar om patienterna själva får bestämma om sin vård. Om detta berättar Bård Bakke, som medverkade vid den senaste årskonferensen, i en intervju i Schizofreniförbundets tidning.

Arbetssätt ökar patientens delaktighet

2012-07-23

En vägledning i arbetssättet ”Shared decision making” finns tillgänglig, framtagen av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (Cepi) på uppdrag av Socialstyrelsen.

Levnadsvillkor för barn - Max18

2012-07-17

En bild av barns levnadsvillkor i Sverige kan man få genom Max18 som Barnombudsmannen (BO) tagit fram.

IPS - Vägledning och manual

2012-07-17

Socialstyrelsen ger ut material som kan användas vid individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen.

Insatser till barn och unga med psykisk ohälsa 2011

2012-07-09

Uppföljningen av landstingens insatser för den förstärkta vårdgarantin 2011gällande barn och unga med psykisk ohälsa finns tillgänglig från Socialstyrelsen.

Framtidskonferens om tvång

2012-07-09

Den 9-10 oktober arrangeras en så kallad framtidskonferens i anslutning till projektet "Bättre vård - mindre tvång".

Nationell uppföljning 2012

2012-07-09

Från Socialstyrelsen finns ”Nationell uppföljning och utvärdering av psykiatriområdet" tillgänglig.

PsykosR bjuder in

2012-07-09

PsykosR - projektet Bättre psykosvård bjuder in till brukarmöte den 21 augusti i Stockholm.

Vägledning rörande barnets bästa

2012-06-29

Från Socialstyrelsen finns vägledning, rörande hur barnets bästa dokumenteras inom socialtjänsten, tillgänglig.

Om fortbildning- delrapport 3

2012-06-29

Den tredje delen av redovisning rörande förstärkning av personalens kompetens, ”Kompetenssatsning 2009–2011 – Personal som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa – Delrapport 3”, finns tillgänglig från Socialstyrelsen.

Nyhetsbrev från HIHandisam juni 2012

2012-06-27

Nyhetsbrev från HIHandisam för juni 2012 finns tillgängligt.

”Vilja kraft mod – psykisk hälsa hela livet”

2012-06-27

Västerbottens läns landsting bjuder in till en nationell konferens på temat att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Konferensen hålls i Skellefteå i oktober.

Barnfattigdom per kommun

2012-06-27

På Sveriges radios hemsida kan man ta del av hur risken för barnfattigdom fördelar sig över landet kommun för kommun.

Nytt om psykisk hälsa 3/2012

2012-06-27

Nyhetsbrevet "Nytt om psykisk hälsa" 3/2012 från Socialstyrelsen finns tillgängligt.

Cepi-seminarium i Lund om sysselsättning

2012-06-21

Den 11 september arrangeras i Lund ett seminarium om meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Bok om personligt ombud i Värmland

2012-06-19

I Värmlands län har verksamheten med personligt ombud funnits i tio år. Detta jubileum accentueras med boken ”Vem tror på mig? Tio sanna historier om att ta makten över sitt liv” författad av Eva Wiklund.

Rösthörarkonferens

2012-06-14

Den 14 september hålls "Rösthörarkonferens - Om att höra och hantera röster" i arrangemang av Riksförbundet för social och Mental Hälsa (RSMH).

Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012

2012-06-14

Nu finns ”Öppna jämförelser - Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012” tillgänglig från Socialstyrelsen.

Konferens om hjälpande relationer

2012-06-14

Den 3 december arrangerar Psykiatrin Södra i Stockholm en endagskonferens om hjälpande sociala relationers betydelse i psykiatri, socialt arbete och missbruksvård.

Webb-TV från psykiatrilagsutredning maj 2012

2012-06-11

Konferensen ”Två dagar om psykiatrilagsutredningen” i slutet av maj finns tillgänglig att se via webb-TV i efterhand.

Uppföljning av tre år med Hjärnkoll

2012-06-08

En uppföljning av de tre första åren med kampanjen Hjärnkoll finns tillgänglig.

Artikel i DN om tvång

2012-06-05

Tvångsvårdens omfattning belyses i en artikel i Dagens Nyheter (DN).

Jämförelse av hemlöshet 2012

2012-06-05

Öppna jämförelser av hemlöshet ner till kommunnivå finns tillgängliga från Socialstyrelsen.

Sysselsättning år 2009-2011

2012-06-01

En utvärdering gällande statsbidrag till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning finns tillgänglig.

Alakoski om fattigdom i barnaår

2012-06-01

Författaren Susanna Alakoski levandegör barnfattigdom i en artikel i Dagens Nyheter (DN).

Bättre vård – mindre tvång konferens om framtiden

2012-05-28

Efter tre års projekttid arrangerar ”Bättre vård- mindre tvång” konferens den 9-10 oktober om framtiden.

Avhandling om IPS

2012-05-28

Den 1 juni disputerar Ulla Nygren vid Umeå universitet med en avhandling om Individual Placement and Support (IPS).

Nyhetsbrev från HIHandisam maj 2012

2012-05-28

Nyhetsbrev för maj 2012 finns tillgängligt från HIHandisam.

Mer psykiatripengar år 2012-2016

2012-05-25

En ny överenskommelse om gemensamma insatser inom psykiatriområdet tecknas den 25 maj. Parterna i överenskommelsen är staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Dokumentation från Halmstadskonferens

2012-05-23

Från konferensen i Halmstad den 22 maj, "Återhämtning - möjlighet eller önsketänkande" finns dokumentationen tillgänglig.

Hur är läget?

2012-05-16

En första lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderpolitik finns tillgänglig från Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) under rubriken ”Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2012”.

Om terapiformer i ”Kaliber”

2012-05-14

Behandlingsmetoder vid ångest och depression och en omsvängning från Socialstyrelsen rörande riktlinjer berörs i radioprogrammet Kaliber i Sveriges Radio (SR) P1.

Framtidsinriktad kalkylmodell

2012-05-14

Mosaik, en kalkylmodell framtagen för att beräkna kostnader för förebyggande arbete, finns tillgänglig hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Om inkomstskillnader i SvD

2012-05-10

Inkomstskillnaderna, och dess konsekvenser för människor och samhälle är tema för en artikelserie i Svenska Dagbladet (SvD).

SKL satsar på co-production

2012-05-10

Genom att ta fram och förmedla ny kunskap och erfarenheter, om co-production - medskapande mellan brukare, patienter, invånare med professionell personal i offentligt finansierad verksamhet, vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) satsa.

”Självmord går att förebygga”

2012-05-08

Föreningen Psykisk hälsa bjuder in till seminarium i Stockholm den 7 juni under rubriken ”Självmord går att förebygga”.

FunkA-utredningen presenterad

2012-05-04

Den så kallade FunkA-utredningen har presenterat sitt förslag i ett betänkande. Numret är SOU 2012:31 och titeln ”Sänkta trösklar, högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet”.

Tillsynen förstärks

2012-05-04

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården under innevarande år, enligt regeringskansliets hemsida.

Förslag i Psykiatrilagsutredningen diskuteras

2012-05-03

Under två dagar, 28-29 maj, kommer förslagen i psykiatrilagsutredningen att diskuteras. Inbjudare är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Nyhetsbrev april 2012 från HIHandisam

2012-04-30

Nyhetsbrev från HIHandisam för april 2012 finns tillgängligt.

Socialstyrelsens tillsyn år 2011 i 100 kommuner

2012-04-27

Socialstyrelsens tillsyn, genomförd år 2011, avseende kommunala insatser för människor med psykisk funktionsnedsättning, finns tillgänglig.

Slutsatser från Norge om förebyggandets fördelar

2012-04-26

En rapport, från norska Folkehelseinstituttet, med inriktning på hur psykisk ohälsa kan förebyggas finns tillgänglig.

Råd till chefer från Hjärnkoll

2012-04-24

”Så gör du som chef”, en broschyr med råd rörande psykisk ohälsa på arbetsplatsen, finns tillgänglig, med kampanjen Hjärnkoll som avsändare.

Socialstyrelsen utvecklar system för uppföljning av psykiatri

2012-04-23

Rapporten ”Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa”, baserad på patientregistret och dödsorsaksregistret, finns tillgänglig från Socialstyrelsen.

Om medforskning

2012-04-23

Vid Malmö högskola hålls den 13 juni möte om medforskning.

Socialtjänststatistik gällande 1 oktober 2011

2012-04-19

Ny statistik finns tillgänglig från Socialstyrelsen avseende insatser enligt socialtjänstlagen till personer med funktionsnedsättning.

”Funktionshinderforskning och medaktörer”

2012-04-18

Malmö högskola ger i höst en fristående kurs i ”Funktionshinderforskning och medaktörer”.

Fler jobb till människor med funktionsnedsättning

2012-04-16

Öka antalet permanenta och tillfälliga anställningar med lönesubvention. För bland annat människor med funktionsnedsättning är detta en bra metod. Så skriver Landsorganisationen (LO) i en rapport.

Första hjälpen redo i Västerbotten

2012-04-12

I Västerbotten har ettusen personer utbildats i första hjälpen vid psykisk sjukdom.

Om stöd till barn och unga 5 mars

2012-04-12

Webbseminarium om stöd till barn och unga finns tillgängligt att se i efterhand från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

”Psykisk sjukdom inte skamligt”

2012-04-12

Hopp till andra med psykisk sjukdom vill författaren till boken ”En väg tillbaka” ge. En intervju med författaren finns i Dagens Nyheter (DN).

”Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2012”

2012-04-04

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstituts första gemensamma rapport om folkhälsan finns tillgänglig.

Nyhetsbrev mars 2012 HIHandisam

2012-04-04

Nyhetsbrev från HIHandisam för mars 2012 finns tillgängligt.

Psykiatrilagsutredningen överlämnad

2012-04-03

Den 3 april finns psykiatrilagsutredningens betänkande tillgängligt och lämnas till regeringen.

Om recovery i Bergen

2012-04-03

Den 6 juni konfereras det i norska Bergen på temat recovery. Bland de medverkande märks Marianne Farkas (Boston, USA).

Nyhetsbrev 2, 2012

2012-04-03

Nyhetsbrev 2/2012 från Socialpsykiatriskt Forum har skickats ut.

Rapporter från Hjälpmedel i fokus

2012-03-28

Redovisningar från ett flertal av de projekt som fått stöd inom regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus finns tillgängliga.

En-två-tre-DU

2012-03-26

Jimmie Trevett tar i en krönika upp förekomsten av psykisk ohälsa och betydelsen av öppenhet. Krönikan finns på hemsidan för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

Nyhetsbrev från SKL om psykisk hälsa nr 1-mars 2012

2012-03-26

Nyhetsbrev om psykisk hälsa, nr 1 mars 2012, från Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns tillgängligt.

Med vinsten som styråra

2012-03-26

På ABF-huset i Stockholm arrangeras seminarium den 14 april med utgångspunkt i frågan ”Kan vinstsamhället tyglas?”

Nyhetsbrev från FAS mars 2012

2012-03-26

Nyhetsbrev, mars 2012, finns tillgängligt från Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Nätmöte om skola och psykisk hälsa

2012-03-26

Den 16 april hålls ett seminarium via nätet på temat skolresultat och psykisk hälsa. Som arrangör för webbseminariet står Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Regionala konferenser om funktionshinder i arbetslivet

2012-03-26

Under försommaren arrangeras regionala konferenser om offentlig sektor som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Som arrangör står Sveriges kommuner och landsting (SKL), med flera.

Personligt ombud minskar i Stockholm

2012-03-23

I en debattartikel påtalar Filipe Costa att verksamheten med personligt ombud minskar i Stockholm samtidigt som behovet av sådant stöd ökar.

Privatisering av psykiatrivård oroar

2012-03-22

En debattartikel om privatisering av psykiatrin i Stockholm finns att läsa i Dagens Nyheter (DN).

Dokumentation tvångsvårdskonferensen

2012-03-22

Dokumentationen från årskonferensen "Psykiatrisk tvångsvård- makt, utmaningar och alternativ" finns nu tillgänglig.

Fortsatt ökning av barnfattigdom

2012-03-15

Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport finns tillgänglig.

Avhandling om psykiatridecentralisering

2012-03-12

Vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) läggs avhandlingen ”Kalejdoskopiska rum: Diskurs, materialitet och praktik i den decentraliserade psykiatriska vården” författad av Ebba Högmark.

Personligt ombud under Parasoll

2012-03-09

Personligt ombud berättar om sitt arbete i en artikel på hemsidan för Schizofreniförbundet.

Nyhetsbrev SocialVetenskap 2012-02

2012-03-07

Nyhetsbrev 2012-02 från SocialVetenskap, finns tillgängligt.

Nytt om psykisk hälsa 1/2012

2012-03-07

Informationsbrev om psykisk hälsa 1/2012 från Socialstyrelsen finns tillgängligt.

Möjligheter till högre studier

2012-03-07

En uppdaterad upplaga av guiden ”Möjligheter till högre studier: För studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” finns tillgänglig.

Dansk konferens om återhämtning

2012-03-05

I Köpenhamn konfereras om rehabilitering och återhämtning under rubriken ”Et skridt videre”.

Statsbidrag år 2012 till meningsfull sysselsättning

2012-03-05

Statsbidrag för år 2012 kan nu sökas hos Socialstyrelsen för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Samverkan kring barn med psykisk ohälsa

2012-03-01

Från treåriga modellområdesprojektet finns slutrapport och filmer tillgängliga på webbplats för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Idéskrift om barn

2012-02-29

En idéskrift från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om framgångsrikt stöd till barn och unga, finns tillgänglig.

Lagercrantz samtalar med Hägglund

2012-02-27

Den första mars samtalar Arvid Lagercrantz med socialminister Hägglund om psykiatri, på ABF-huset i Stockholm. Samtalet sänds också via nätet.

Om sysselsättning på Kunskapsguiden

2012-02-24

På webbplatsen Kunskapsguiden finns en temasida om sysselsättning.

BO om utsatta barn

2012-02-24

Barnombudsmannen (BO) skriver på Dagens Nyheters (DN) debattsida om utsatta barn.

Rapport om ”Frigör tid till vård”

2012-02-24

Rapport med utvärdering av utvecklingsarbetet,” Frigör tid till vård”, med syfte att förbättra innehållet inom psykiatrisk heldygnsvård, finns tillgänglig.

Nyhetsbrev HIHandisam februari 2012

2012-02-24

Nyhetsbrev för februari 2012 från HIHandisam finns tillgängligt.

Film om återhämtning

2012-02-22

På den norska sidan Psykisk helsearbeid kan man se smakprov ur filmen ”Før var jeg schizofren - nå er jeg frisk”.

Lägesrapport år 2012 från Socialstyrelsen

2012-02-21

Socialstyrelsens lägesrapport, som beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, finns tillgänglig.

Sajt om schizofreni

2012-02-20

Schizofreniförbundet länkar till sajten levamedschizofreni.se

Skillnader i hälsa och livslängd

2012-02-18

De ökande klyftorna i Sverige visas upp i den nyutkomna boken ”Den orättvisa hälsan” under redaktion av två forskare vid Stockholms universitet.

Danmarks motsvarighet till Hjärnkoll

2012-02-15

Även i det södra broderlandet Danmark finns en antistigmakampanj.

Tredje attitydundersökningen

2012-02-14

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) har genomfört en tredje undersökning av attityder till psykisk ohälsa på uppdrag av Hjärnkoll.

Nyhetsbrev SocialVetenskap nr 2012-1

2012-02-14

Nyhetsbrev från SocialVetenskap, nummer 2012-01, finns tillgängligt.

Jubileumsår i Säter

2012-02-14

Jubileumsåret för Säters sjukhus har inletts.

Sist in – först ut

2012-02-13

Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har mer än fördubblats på tre år. Om detta skriver ordföranden i Neurologiskt Handikappades Riksförbund på hemsidan för Sveriges television (SVT).

Psynkpris 2011 för arbete bland barn och unga

2012-02-13

Fem mottagare har belönats för sitt arbete med psykisk hälsa bland barn och unga. Prynkpriset delas ut av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Guide till arbetsplatser

2012-02-09

En guide finns tillgänglig tänkt att öppna upp arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning.

Nytt datum för Halmstadskonferens

2012-02-08

Den 22 maj arrangeras ”Återhämtning – möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa” i Halmstad.

Staten och psykiatrin år 2007-2011

2012-02-07

En delrapport finns tillgänglig från Statskontoret rörande de 3,6 miljarder som lagts under nämnd tidsperiod med tanken att förbättra vård och vardag för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Strategier ska kartläggas

2012-02-07

Socialdepartementet kartlägger strategier inom näringslivet för att anställa personer med funktionsnedsättning och som riskerar att fastna i passiv försörjning eller utanförskap.

Samtal om möten i psykosvård

2012-02-07

I Göteborg håller svenska ISPS möte den 27 april på temat ”Allians - följsamhet – delaktighet: samtal om möten i psykosvård.

Inventering av behov

2012-02-06

Ett nytt inventeringsverktyg samt en rapport om att inventera behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning finns tillgängliga hos Socialstyrelsen.

Nyhetsbrev evidensbaserad praktik februari 2012

2012-02-01

Socialstyrelsens nyhetsbrev ”Evidensbaserad praktik”, utgivet den 1 februari 2012, finns tillgängligt.

Rätt i öppen psykiatrisk tvångsvård

2012-01-31

En rapport som belyser rättigheter för patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård finns tillgänglig hos Socialstyrelsen.

Närståendes insats studerad

2012-01-30

En studie har genomförts som visar hur mycket det kostar att ha en anhörig med diagnosen schizofreni .

Nyhetsbrev januari 2012 från HIHandisam

2012-01-30

Hjälpmedelsinstitutet (HI), Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) skickar ut gemensamt nyhetsbrev.

Brukarmedverkan i evidensbaserad praktik

2012-01-26

I Skövde arrangeras konferens om evidensbaserad socialtjänstpraktik och hur brukares erfarenheter ska kunna tas tillvara.

Beslutsoförmögna personer utmanar

2012-01-26

I Lund arrangeras symposium om patienter med nedsatt beslutsförmåga.

SKL-nytt om barn med psykisk ohälsa

2012-01-23

Flera nyheter rörande barn med psykisk ohälsa har kommit från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) de senaste dagarna.

Avhandlingar från norr och söder om arbetsterapi

2012-01-19

Två avhandlingar med arbetsterapeutisk inriktning har kommit omkring årsskiftet; den ena av Maria Lindström, Umeå universitet, den andra av Elisabeth Argentzell, Lunds universitet.

Statistik om boendestöd 2011

2012-01-18

Socialstyrelsen presenterar statistik avseende kommunala insatser till personer med funktionsnedsättning.

Nyhetsbrev 1, 2012

2012-01-18

Nyhetsbrev 1/2012 från Socialpsykiatriskt Forum har skickats ut.

SKL vill se över all tvångsvård

2012-01-17

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vänder sig till Socialdepartementet och vill få till stånd en översyn över all tvångsvård.

Hemlösheten ökar

2012-01-16

Socialstyrelsens kartläggning ”Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011– omfattning och karaktär” finns tillgänglig.

Tema ”Psykiatrin i samhällets förändringsvindar”

2012-01-16

Socialmedicinsk tidskrift 6/2011 har ”Psykiatrin i samhällets förändringsvindar” som tema.

Program för konferens om psykiatrisk tvångvård

2012-01-12

Programmet för årskonferensen "Psykiatrisk tvångsvård - makt, utmaningar och alternativ" den 20-21 mars, finns nu tillgängligt.

Psykiatrirapport från SBU

2012-01-11

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, lämnar psykiatrirapport till regeringen.

Funktionshinderpolitik ska följas upp

2012-01-10

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har av regeringen fått i uppdrag att följa upp funktionshinderpolitiken.

Nytt om psykisk hälsa 7_2011

2012-01-05

Från Socialstyrelsen kommer nyhetsbrevet "Nytt om psykisk hälsa".

Hjärnkoll två år till

2012-01-02

Regeringen har givit Handisam i uppdrag att fortsätta med Hjärnkoll till och med år 2014.