Danmarks motsvarighet till Hjärnkoll

”En av oss”

Den svenska antistigmakampanjen ”Hjärnkoll – för ett psykiskt friskare Sverige” motsvaras i Danmark av kampanjen ”En av oss” som startade under hösten 2011 och pågår fram till 2015

Till hemsida för kampanjen ”En av oss”

På hemsidan för ”En av oss” finns också länkar till andra länders kampanjer i samma fråga

Till länksidan på hemsida för ”En av oss”