En-två-tre-DU

”En högst naturlig skygghet”

”Med räkneleken ett, två, tre, du kommer man ju raskt fram till att av riksdagens 349 ledamöter borde i runda slängar över åttio ledamöter vara predisponerade att faktiskt förstå vad brukarrörelsen pratar om utifrån egen erfarenhet.” Så skriver Jimmie Trevett i en krönika på hemsidan för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). Han konstaterar också att det hos många finns ”en högst naturlig skygghet för att öppet tala om svåra och rentav traumatiska saker i ens eget liv”.

Jimmie Trevett är förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i styrelseladmot i Socialpsykiatriskt Forum.

Till hemsida för Handisam och krönikan ”Några tankar om öppenhet”