”Funktionshinderforskning och medaktörer”

Medaktör i forsknings- och utvecklingsarbete

Med start hösten 2012 ger Malmö högskola en fristående kurs om 8 högskolepoäng i ämnet ”Funktionshinderforskning och medaktörer”. Efter kursen ska de studerande kunna verka som medaktörer i forsknings- och utvecklingsarbete inom kunskapsområdet funktionshinder, enligt kursplanen.

Till hemsida för Malmö högskola och mer information om kursen ”Funktionshinderforskning och medaktörer”