Hjärnkoll två år till

Ska fortsätta öka kunskap och ändra attityder

Regeringen gav den 29 december uppdrag till Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) att i nära samverkan med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) fortsätta arbetet med att öka kunskap om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Till hemsida för regeringen och mer information om uppdraget