Intervjuer i Skåne om psykisk ohälsa

”Diskriminering av personer med psykisk ohälsa” december 2012

Tre av fyra personer med psykisk ohälsa hemlighåller denna erfarenhet för sin omgivning och närmare varannan upplever att andra människor någon gång har undvikit eller tagit avstånd från dem när de berättat om sin psykiska ohälsa. Detta är några av resultaten från en intervjustudie med 210 personer med psykisk ohälsa i Skåne.

Studien har genomförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll. Studiens titel är ”Diskriminering av personer med psykisk ohälsa - En intervjuundersökning i Skåne”.

Till hemsida för Hjärnkoll och mer information om studien där den också kan laddas ner