IPS - Vägledning och manual

Vägledning för arbetsrehabilitering

Centrum för psykosociala insatser (Cepi) har på Socialstyrelsens uppdrag översatt och bearbetat material för arbetsrehabilitering av människor med allvarlig psykisk funktionsnedsättning gällande att hitta och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden enligt modellen Individual Placement and Support (IPS).

Till hemsida för Cepi och nedladdningssida för materialet