Nationell uppföljning 2012

”Nationell uppföljning och utvärdering av psykiatriområdet" 2012

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen sett över hur man kan förbättra uppföljningen av utvecklingen inom psykiatriområdet, genom att utveckla nya data, indikatorer, nya datakällor. Slutrapporten finns nu tillgänglig i form av ”Nationell uppföljning och utvärdering av psykiatriområdet – Utveckling av grunddata och nationella indikatorer”.

Till hemsida för Socialstyrelsen och mer information samt nedladdningssida för rapporten