Nyhetsbrev från SKL om psykisk hälsa nr 1-mars 2012

Förslag om tvång landas tredje april

I nyhetsbrevet om psykisk hälsa, nr 1 mars 2012, från Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan man, bland annat, läsa om att utredningen om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen lämnas till regeringen den 3 april, samt om en studie rörande psykisk hälsa och förtidspensionering framtagen vid Karolinska Institutet och universitetet i Bristol (UK)

Till nyhetsbrevet från SKL nr 1 mars 2012