Nyhetsbrev SocialVetenskap 2012_6

Ett innehållsrikt nyhetsbrev

Det sista nyhetsbrevet för året från SocialVetenskap är ovanligt innehållsrikt och inte något inslag kan nämnas före det andra.

Till hemsida för SocialVetenskap och nyhetsbrevet för december 2012

Bakom nyhetsbrevets utgivare, SocialVetenskap, finns Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) som, enligt sin hemsida, är en ideell förening verkande för kunskapsutbyte och för möten mellan utbildning, forskning och praktik genom olika evenemang och genom Socialvetenskaplig tidskrift.