Om sysselsättning på Kunskapsguiden

Tre spår för sysselsättning

På webbplatsen Kunskapsguiden speglas sysselsättning genom ingångarna arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen, daglig verksamhet samt socialt företagande.

Till hemsida för Kunskapsguiden och ingången sysselsättning

Bakom Kunskapsguiden står Socialstyrelsen i samverkan med några andra myndigheter. Webbplatsen anger syftet att vara "en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll."