Om terapiformer i ”Kaliber”

”"One size fits all" - KBT:s frammarsch i psykvården”

Om konsekvenserna av att utmönstra psykodynamisk behandling vid ångest och depression och istället ensidigt föra fram KBT, samt om Socialstyrelsens senare omsvängning och roll i det hela handlar radioprogrammet "One size fits all" - KBT:s frammarsch i psykvården” i Kaliber, Sveriges Radio (SR) . Programmet kan lyssnas till i efterhand samt finns att läsa på SR:s hemsida.

Till hemsida för SR och programmet ”"One size fits all" - KBT:s frammarsch i psykvården”

 

"Socialstyrelsen har inte ändrat sina rekommendationer i Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, men myndigheten har heller inte skickat signaler om att landstingen bör upphöra med psykodynamisk terapi". Detta klargörande sänder Socialstyrelsen den 15 maj med anledning av att andra uppgifter funnits i media. 

Till hemsida för Socialstyrelsen och klargörandet