Socialtjänststatistik gällande 1 oktober 2011

Stor ökning av boendestöd

Antalet personer med funktionsnedsättning som får insatsen boendestöd enligt socialtjänstlagen har ökat med 60 procent under senare år visar statistik från Socialstyrelsen. Vidare framgår att boendestöd nu är den vanligaste insatsen. Om detta kan man läsa i rapporten ”Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 oktober 2011”.

Till hemsida för Socialstyrelsen och mer information samt nedladdningssida för ”Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 oktober 2011”