Statsbidrag år 2012 till meningsfull sysselsättning

Meningsfull sysselsättning år 2012

Socialstyrelsen utlyser möjlighet att söka statsbidrag till försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Sammanlagt finns 35 miljoner kronor att fördela till försöksverksamheter.

Till hemsida för Socialstyrelsen och mer information om statsbidraget samt om tidigare års försöksverksamhet