Sysselsättning år 2009-2011

Statsbidrag med kortsiktigt perspektiv

Socialstyrelsen har sedan år 2009 regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till verksamheter som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheterna i uppföljningen anser att statsbidraget har ett alltför kortsiktigt perspektiv vilket försvårar planering och långsiktig utveckling. Uppföljningen, av perioden 2009 - 2011 gjord av Stockholms universitet, finns tillgänglig under titeln ”Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning – Utvärdering av statsbidrag under åren 2009–2011”.

Till hemsida för Socialstyrelsen och mer information om utvärderingen samt nedladdningssida av densamma