Tema ”Psykiatrin i samhällets förändringsvindar”

”Tragedi, fars eller bara skandal”

En av artiklarna i nr 6/2011 av Socialmedicinsk tidskrift har titeln ”Tragedi, fars eller bara skandal”
Nämnd artikel tar upp en uppföljningsrapport rörande privatiseringar inom den psykiatriska vården i Stockholms läns landsting och är författad av Ulf Brinck och Filipe Costa.

Till hemsida för Socialmedicinskt tidskrift och innehållsförteckningen gällande nr 6/2011

Direkt till artikeln ”Tragedi, fars eller bara skandal” av Ulf Brinck och Filipe Costa

Socialmedicinsk tidskrift ges ut med stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Vetenskapsrådet (VR).