Tredje attitydundersökningen

Förändrade attityder i kampanjlän

En tredje undersökning av attityder till och kunskap om psykisk ohälsa har på uppdrag av Hjärnkoll genomförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). Jämfört med undersökningen som gjordes år 2009 pekar det senaste resultatet ”på förbättrade attityder till personer med psykisk ohälsa. Detta är speciellt tydligt i Hjärnkolls tre kampanjlän Västerbotten, Västra Götaland och Uppsala”, allt enligt CEPI:s hemsida.

Resultatet presenteras i rapporten ”Psykisk ohälsa – attityder, kunskap, beteende: En jämförande befolkningsundersökning 2009-2011”.

Till hemsida för CEPI och mer information samt nedladdningssida för rapporten