Vägledning rörande barnets bästa

Visa hur barnets bästa beaktats

Från Socialstyrelsens hemsida: ”I alla utredningar där barn är inblandade ska socialtjänsten dokumentera deras erfarenhet och vilja lika tydligt som någon annan parts. Vägledningen visar hur handläggare i den sociala barnavården och familjerätten kan gå tillväga för att visa hur barnets bästa beaktats.”

Vägledning ges i fråga om dokumentation av ärenden samt i fråga om bedömningar av om brott mot barn ska polisanmälas.

Till hemsida för Socialstyrelsen och mer information om vägledning rörande barns bästa