2013

Hjärnkoll om ekonomiska villkor

2013-12-12

En ny rapport från kampanjen Hjärnkoll rörande ekonomiska villkor för människor med psykisk ohälsa finns tillgänglig.

Harry hämtar en femhundring

2013-11-04

Varje månad hämtar Harry femhundra kronor som han får använda efter egen önskan. ”Det är som att glänta på dörren till ett bättre liv. En framtid.” Så beskriver Harry, en av deltagarna i projektet ”Pengar, vänner och psykiska problem” i Blekinge, situationen, enligt artikel från Dagens arena.

Webbutbildning rörande psykosociala insatser

2013-11-04

Socialstyrelsen lanserar webbaserad utbildning rörande psykosociala insatser vid schizofreni.

Dom banar väg för rätt till sjukersättning

2013-10-10

En prejudicerande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan leda till att fler får rätt till sjukersättning.

Lägesrapport PRIO

2013-10-01

En lägesrapport, rörande handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa, finns tillgänglig.

Förordning om statsbidrag PO

2013-09-16

Förordning (SFS 2013:522) om statsbidrag till personligt ombud träder i kraft den 1 augusti 2013.

OBS – radio om DSM 5

2013-09-16

OBS – ett program i Sveriges radio P1 har i en serie belyst diagnosmanualen DSM 5.

Staffan, personligt ombud

2013-09-12

Tankar och erfarenheter hos ett personligt ombud kan man följa via bloggen som PO-Staffan har.

Premiär för förbandslåda

2013-09-11

Kampanjen Hjärnkoll lanserar nu världens första förbandslåda för själen.

Inför valet år 2014

2013-09-11

Se filmad paneldebatt med representanter för sju riksdagspartier från Handikappförbundens kongress tidigare i år.

Om patienters lönsamhet

2013-09-03

Journalisten Maciej Zaremba framträder i Umeå den 16 oktober på temat ”Hur lönar sig en patient?”.

Nytt om psykisk hälsa 7, 2013

2013-08-30

Nytt om psykisk hälsa 7/2013 från Socialstyrelsen, finns tillgänglig.

Stöd vid brukarundersökning

2013-08-20

Socialstyrelsen erbjuder ett dokument som vägleder vid genomförande av brukarundersökningar inom psykiatrisk vård och omsorg.

Effekter av "första hjälpen"

2013-08-14

Effekterna av "första hjälpen vid psykisk ohälsa" har utvärderats.

Arbetslivet lockar

2013-07-23

En artikel om Individual Placement and Support finns att läsa på Schizofreniförbundets hemsida.

Öppenvårdspersonal om jakt på pinnar

2013-06-27

I Dagens Nyheter, Stockholmsdebatt, skriver personal på en öppenvårdsmottagning om risken att de tvingas frångå evidensbaserad vård för att få ekonomin att gå ihop.

Nationell utvärdering 2013

2013-06-27

Från Socialstyrelsen finns "Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni", tillgänglig.

Livet - en sjukdom?

2013-06-27

Kunskapscentrum för jämlik vård arrangerar i slutet av november en konferens om kopplingen mellan psykisk ohälsa och kvinnors och mäns livsvillkor.

Nyhetsbrev Socialpsykiatriskt Forum

2013-06-05

Årets andra nyhetsbrev har skickats ut och finns även tillgängligt på hemsidan.

Nytt om psykisk hälsa juni 2013

2013-06-05

Om Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder kan man läsa i nyhetsbrevet "Nytt om psykisk hälsa".

EUFAMI The Dublin Declaration

2013-06-05

Vid organisationen EUFAMI:s maj-möte i Dublin antogs The Dublin Declaration.

Nyhetsbrev från SKL om psykisk hälsa maj 2013

2013-06-05

Nyhetsbrevet ”Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa”, nummer 3, 2013, finns tillgängligt.

Barns och ungas hälsa 2013

2013-05-27

Från Socialstyrelsen finns "Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013" nu tillgänglig.

Hur är läget 2013?

2013-05-27

Från myndigheten Handisam finns en lägesrapport rörande funktionshinderpolitiken, "Hur är läget 2013?", tillgänglig.

Till Dublin och Lissabon

2013-05-20

Vid EUFAMI:s konferens i Dublin och vid WASP:s världskongress i Lissabon finns representanter för Socialpsykiatriskt Forum med.

Galen i kultur

2013-05-14

Den 21 maj arrangerar (H)järnkoll och NSPH tillsammans en kulturkväll i ABF-huset i Stockholm.

Barn och unga 2013

2013-05-14

Tillgänglig finns rapporten "Barn och unga 2013. Utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder."

Nytt om psykisk hälsa april 2013

2013-05-06

Om Socialstyrelsens arbete för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder kan man läsa i nyhetsbrevet "Nytt om psykisk hälsa".

Brukare i ledningsgrupp

2013-04-30

Se en kort film om brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Filmen kommer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Om sjukförsäkringens bortre gräns från ISF

2013-04-26

Rapporten ”Personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen: Vilka är de och vad händer efteråt?” finns tillgänglig från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Tillsynsrapport 2013 från Socialstyrelsen

2013-04-26

Från Socialstyrelsen finns ”Tillsynsrapport 2013: Hälso-och sjukvård och socialtjänst” tillgänglig.

Avhandling om IPS av Areberg

2013-04-24

Cecilia Areberg har disputerat med en avhandling om Individual Placement and Support (IPS).

Filmad föreläsning Alain Topor

2013-04-15

Introduktionsföreläsningen vid starten av projektet "Pengar, vänner och psykiska problem" i Blekinge finns tillgänglig för alla intresserade att se som film.

Psykisk ohälsa på jobbet april 2013

2013-04-08

Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet är en lönsam historia. Det är huvudbudskapet i kampanjen Hjärnkolls rapport om psykisk ohälsa i arbetslivet.

EUFAMI-konferens i Dublin

2013-04-08

En europeisk konferens arrangeras i Dublin den 24 maj. Som arrangör står EUFAMI och SHINE.

Öppet brev till socialministern

2013-04-08

På hemsidan för Schizofreniförbundet finns ett öppet brev till socialministern angående Psykiatrilagsutredningens betänkande

Nytt om psykisk hälsa mars 2013

2013-04-08

Från Socialstyrelsen finns nyhetsbrevet Nytt om psykisk hälsa, daterad mars 2013, tillgängligt.

Anmälan förlängd till den 12 april

2013-04-03

Anmälningstiden till konferensen "Möjlighetens metoder 2012" den 15-16 maj, är förlängd till den 12 april.

Folkhälsan år 2013

2013-04-03

"Folkhälsan i Sverige - Årsrapport 2013", från Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, finns tillgänglig.

God socialpsykiatri till Alain Topor

2013-03-26

2013 års utmärkelse av God socialpsykiatri har tilldelats professor Alain Topor.

Delrapport från FHI mars 2013

2013-03-18

Från Statens Folkhälsoinstitut (FHI) finns en delrapportering rörande ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” tillgänglig.

Sista dagen för tidig anmälan

2013-03-15

Idag, den 15 mars, är sista dagen då man kan göra en tidig anmälan till årskonferensen och därmed få en rabatterad avgift.

Pengar, vänner och psykiska problem

2013-03-13

I Blekinge startas ett projekt där förhållandet mellan privatekonomi och psykisk funktionsnedsättning studeras.

Nyhetsbrev från SKL om psykisk hälsa mars 2013

2013-03-11

Nyhetsbrevet ”Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa”, nummer 2, 2013, finns tillgängligt.

Symposium om medier och självmord

2013-03-01

Institutionen för mediestudier, vid Stockholms universitet, bjuder in till symposium om medier och självmord den 11 – 12 april.

Nytt om psykisk hälsa februari 2013

2013-03-01

Från Socialstyrelsen finns Nytt om psykisk hälsa, daterad februari 2013, tillgänglig.

Europaåret för psykisk hälsa

2013-03-01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Europaåret för psykisk hälsa - ett bättre arbete och en högre livskvalitet finns tillgängligt.

Nyhetsbrev 1, 2013

2013-02-27

Nyhetsbrev 1, 2013 har skickats och har med sig en inbjudan till årskonferensen "Möjlighetens metoder 2013".

Inbjudan Möjlighetens metoder 2013

2013-02-22

"Möjlighetens metoder 2013" är årets konferens och programmet finns nu tillgängligt och anmälan är öppnad. Anmäl i god tid och få rabatterad avgift.

Rohnitz om att höra röster

2013-02-18

I ASP-bladet skriver Ami Rohnitz om att det inte är ovanligt att höra inre röster.

Årsmöte med föredrag 22 mars

2013-02-12

Den 22 mars håller Socialpsykiatriskt Forum årsmöte och i direkt anslutning därtill ges också två korta föredrag.

”Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande”

2013-02-04

Med rubricerad avhandling disputerade Marit Grönberg Eskel vid Karlstads universitet den 14 december 2012.

Nyhetsbrev januari 2013 KunskapsC i AC

2013-02-04

Nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten avsänt i januari 2013 finns tillgängligt.

Nytt om psykisk hälsa nr 1 _2013

2013-02-04

Nytt om psykisk hälsa, nr 1 år 2013, finns tillgänglig från Socialstyrelsen.

Intervjupersoner sökes rörande bältesläggning

2013-02-04

Människor som vill låta sig intervjuas om sina nyliga erfarenheter av att läggas i bälte i psykiatrisk slutenvård; en specialistsjuksköterske-student vill få kontakt med er.

Lägesrapport 2013 hälso- och sjukvård och socialtjänst

2013-02-04

Från Socialstyrelsen finns ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2013” tillgänglig.

SBU-rapport om schizofreni november 2012

2013-02-04

Rapporten ”Schizofreni - läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation - En systematisk litteraturöversikt” finns tillgänglig från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Första hjälpen vid psykisk ohälsa

2013-01-29

Psykisk livräddning är ämnet för dem som ska utbildas i denna form av ”första-hjälpen”, i Stockholms och Jönköpings län, skriver Svenska Dagbladet.

Dokumentation från Hjälpande relationer

2013-01-23

Från konferensen "Hjälpande relationer" den 3 december finns dokumentationen tillgänglig.

ID-dagarna tackar för sig

2013-01-21

Hjälpmedelsinstitutets mässa, ID-dagarna, om ny teknik inom hjälpmedelsområdena kommunikation och kognition kommer inte att fortsätta.

Nyhetsbrev SKL, nr 1, 2013

2013-01-21

Nyhetsbrevet Aktuellt om SKL:s arbete inom psykisk hälsa, nr 1, 2013, finns tillgängligt.

Ny undersökning från Hjärnkoll januari 2013

2013-01-11

Kampanjen Hjärnkoll har genomfört en ny studie, en opinionsundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet.

Överenskommelse psykiatri år 2013

2013-01-08

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för år 2013 rörande riktade insatser på området psykisk ohälsa finns tillgänglig för läsning.