Barns och ungas hälsa 2013

Ung 2013 med depression, ångest, missbruk

Rapporten "Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013" från Socialstyrelsen är en sorglig läsning.

"Depressioner, ångestsjukdomar och missbruk är de diagnoser som ökar mest inom ungdomsgruppen och 18 - 24-åringar står också för den största ökningen inom den psykiatriska ungdomsvården", enligt Socialstyrelsens hemsida.

Till Socialstyrelsens hemsida och mer information samt nedladdningssida för rapporten