Harry hämtar en femhundring

Kan 500 kronor göra skillnad?

Under nio månader deltar närmare 100 personer med långvarig psykisk ohälsa i projektet ”Pengar, vänner och psykiska problem”. De får var och en ett aktivitetsbidrag på 500 kronor per månad för att unna sig något man vanligtvis inte har råd med.

Projektet är ett samarbete mellan Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Landstinget Blekinge och brukarföreningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Projektets huvudkonstruktör är Alain Topor, psykolog och docent på institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet.

Allt detta enligt artikel i Dagens arena.

Till hemsida för Dagens arena och artikeln ”Experimentet”

Den ursprungliga artikeln i Dagens arena har väckt uppmärksamhet. På ledarsidan i Dagens Nyheter (DN) reflekteras över artikeln under rubriken "Bidrag är inte behandling" och denna text i sin tur bemöts av Alain Topor med "Snäv bild av forskning på DN:s ledarsidan" som rubrik i Dagens arena.

Till artikeln på DN:s ledarsida

Till Dagens arena och artikeln av Alain Topor