Hjärnkoll om ekonomiska villkor

Minuskontot

I rapporten "Minuskontot – Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning", har offentlig statistik ställts samman rörande ekonomiska villkor. "Resultaten är tydliga. Människor som lever med en psykisk funktionsnedsättning har i genomsnitt väsentligt lägre inkomster än befolkningen som helhet", kan man läsa på hemsidan för  Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning).

Till hemsidan för Handisam och mer information om rapporten