Hur är läget 2013?

Lägesbedömning av funktionshinderpolitiken 2013

Den i ordningen andra lägesbedömningen och uppföljningen av strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016 har gjorts av Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) i ”Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2013”. 

Uppföljningen visar att personer med funktionsnedsättning har sämre villkor för delaktighet i samhället.

Till hemsida för Handisam och mer information om lägesbedömningen samt nedladdningssida för den samma