Inför valet år 2014

Politiker om funktionshinder och tillgänglighet

Ta del av den filmade paneldebatten där sju av riksdagspartierna delger sin syn på delaktighet för människor med funktionsnedsättning, och lägg på minnet vad som sades som förberedelse inför valdagen i september nästa år.

Den filmade paneldebatten, som leds av den erfarna journalisten Britt-Marie Matsson, finns på sajten You Tube.

Läs om debatten på Handikappförbundens hemsida

Gå direkt till den filmade paneldebatten