Pengar, vänner och psykiska problem

Privatekonomi och psykisk ohälsa i Blekinge

Det positiva resultatet av en amerikansk studie, där personer med allvarlig psykisk problematik och social isolering fick ett ekonomiskt tillskott, provas nu i Blekinge. Detta görs i det för Europa unika projektet ”Pengar, vänner och psykiska problem”.

Till hemsida för Blekinge läns landsting och mer information om ”Pengar, vänner och psykiska problem”

Till hemsida för Blekinge läns landsting och information om bakgrunden till projektet

Projektledare Ingemar Ljungqvist, forskningsansvarig professor Alain Topor.

Projektet är ett FoU-samarbete mellan Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Landstinget Blekinge och brukarföreningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.