Tillsynsrapport 2013 från Socialstyrelsen

Tre bristområden

Tillsynsrapporten redovisar de viktigaste iakttagelserna som Socialstyrelsen gjorde vid tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten under det föregående året.

Tre områden med brister kunde identifieras vid tillsynen. Det handlade om det systematiska kvalitetsarbetet, skyldigheten att utreda och anmäla händelser samt rättssäkerheten för den enskilde, enligt rapportens sammanfattning.

Till hemsida för Socialstyrelsen och mer information om tillsynsrapporten samt nedladdningssida för densamma