Webbutbildning rörande psykosociala insatser

Psykosociala insatser till människor med schizofreni

Psykosociala insatser till människor med schizofreni eller liknande psykoser är temat för den nya, webbaserade och därmed flexibla, utbildning som Socialstyrelsen lanserar. Utbildningen av framtagen av Socialstyrelsen och ligger på sajten Kunskapsguiden.se

Till hemsida för Kunskapsguiden och mer information