2014

Nationell konferens 2014 - Återhämtning mot psykisk hälsa

2014-09-29

Blekinge kompetenscentrum (BKC) inbjuder till Nationell konferens i Ronneby 2 december 2014. Blekingeparaplyet i samverkan med Socialstyrelsen, SKL, Hjärnkoll, Socialpsykiatriskt Forum och NSPH.Presentation av från delprojekten "Kultur och hälsa", "Pengar och ensamhet" samt "Brukarinflytande".

Kallelse till föreningens årsmöte

2014-03-02

28 mars kl 13:30 hos RSMH på Instrumentvägen 10 i Stockholm. ACT-teamet i Malmö presenterar sin verksamhet som inledning till årsmötet. Processledare Gunilla Cruce, psykiater Måns Gerle och brukarspecialisten AnnCharlotte Björklund berättar om hur det är att arbeta enligt ACT-modellen (ACT=Assertive Community Treatment). . För deltagande i seminariet tas en avgift om 100 kr, kontant betalning.

Nyhetsbrev 1, 2014

2014-03-02

Årets första nyhetsbrev och det sista med Pia Johansson som webredaktör. Här presenteras nyheter rörande föreningen och några andra aktualiteter.

Attityder förändras

2014-02-13

Allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa har förändrats under åren då projektet Hjärnkoll bedrivits, enligt hemsidan för Handisam.

K2 tioårsjubilerar

2014-01-31

Återhämtnings-och rehabiliteringsenheten K2 i Östersund firar tio år och bjuder på föreläsningar

ACT- projekt i Malmö

2014-01-31

I Malmö pågår ett Accertive Community Treatment projekt (förkortat ACT) sedan något år tillbaka.

Minuskonto

2014-01-23

Kampanjen Hjärnkolls rapport, Minuskontot som berör de ekonomiska villkoren för människor med psykisk funktionsnedsättning, finns nu tillgänglig.– Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Mänskliga rättigheter och psykisk ohälsa

2014-01-22

Framgångsrikt arbete med mänskliga rättigheter för människor med psykisk ohälsa kan premieras genom en utmärkelse som delas ut av ”Geneva Prize Foundation for Human Rights in Psychiatry”.

Avhandling om personligt ombud av Klockmo

2014-01-20

Hösten 2013 lades en avhandling fram om personligt ombud av Carolina Klockmo.

Psykisk hälsa i fokus i norr

2014-01-20

Under innevarande år, 2014, sätter Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting fokus på psykisk hälsa.

Broschyr om anhörigstöd

2014-01-20

"Anhörig - Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa" är en skrift tänkt för anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Utbildning via nätet om psykosociala insatser vid schizofreni

2014-01-20

Personal som möter människor med schizofreni och andra psykoser kan via den nätbaserade Kunskapsguiden utbilda sig om psykosociala insatser vid nämnd typ av problematik.

Sammanställning från konferens i Lund

2014-01-20

Filmade sekvenser och presentationer från ”The 11th Community Mental Health (CMH) conference” i Lund 3-4 juni 2013, finns tillgängliga.