Attityder förändras

Befolkningsstudie visar förändrad attityd

Under åren då projektet Hjärnkoll varit i gång har allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa förändrats. Detta framgår av en befolkningsundersökning, meddelar Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) på sin hemsida.

Till hemsidan för Handisam och mer information om attitydförändringar