Avhandling om personligt ombud av Klockmo

Personligt ombud i avhandling från Mittuniversitetet

Carolina Klockmo har vid avdelningen för hälsovetenskap, fakulteten för humanvetenskap vid Mittuniversitetet
lagt fram avhandlingen ”The role of personligt ombud in supporting the recovery process for people with psychiatric disabilities”

Till avhandlingen (pdf-fil)