Minuskonto

Ekonomiska villkor i botten

”Minuskontot – Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning” är titeln på Hjärnkolls senaste rapport.

Till hemsidan för Hjärnkoll och mer information om rapporten

Hjärnkoll är en nationell kampanj som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjen är ett regeringsuppdrag som drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)