Nyhetsbrev 1, 2014

Detta är ett kortare nyhetsbrev än vanligt och det sista från denna webbredaktörs hand, vilket innebär att Pia Johansson härmed tackar för trevliga kontakter under de år som förflutit. Hädanefter tar föreningens sekreterare Ulrika Lundblad över uppgiften. Här kan man läsa om nyheter rörande föreningen och om några andra aktualiteter.

Medlemsavgift
Det har ännu inte skickats ut några fakturor gällande medlemsavgiften för år 2014. I stället uppmanas den som är medlem sedan tidigare och den som nu vill bli medlem att göra enligt följande: Individuellt medlemskap kostar 200 kronor per år och betalas in till plusgiro
921 17 45-6.
Avgiften för organisationer/företag är 1 000 kronor. Samtidigt sänder du ett e-postmeddelande till föreningen, och lämnar dina namn- och adressuppgifter, adressen är info(at)socialpsykiatrisktforum.nu

- Verksamheten är helt och hållet beroende av medlemmarnas stöd, genom medlemsavgifter, och extra gåvor som är mer än välkomna, säger Ann-Katrin Ingvarsson, ordförande.

Årsmöte
I år hålls årsmötet den 28 mars kl 13.30. Lokalen denna gång är RSMH:s förbundskansli i Stockholm, på Instrumentvägen 10, Hägersten, (röda T-banelinjen mot Norsborg, avstigning på station Örnsberg). Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlas.

Seminarium om ACT
ACT-teamet i Malmö presenterar sin verksamhet som inledning till årsmötet. Processledare Gunilla Cruce, psykiater Måns Gerle och brukarspecialist AnnCharlotte Björklund berättar om hur det är att arbeta enligt ACT-modellen (ACT=Assertive Community Treatment).
Psykiatri Skånes satsning på mentorer/brukarspecialister presenteras av AnnCharlotte Björklund.

För tillträde till seminariet tas en avgift på 100 kr (betalas kontant på plats).

God socialpsykiatri
Detta år kommer utmärkelsen ”god socialpsykiatri” inte att delas ut.
 

Här presenteras ett urval av nyheter på hemsidan sedan det förra nyhetsbrevet

2014-01-31 K2 tioårsjubilerar
Återhämtnings-och rehabiliteringsenheten K2 i Östersund firar tio år och bjuder på föreläsningar
http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/aktuellt/2014/k2-tioarsjubilerar

2014-01-20 Avhandling om personligt ombud av Klockmo
Hösten 2013 lades en avhandling fram om personligt ombud av Carolina Klockmo.
http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/aktuellt/2014/avhandling-om-personligt-ombud-av-klockmo

2013-11-04 Harry hämtar en femhundring
Varje månad hämtar Harry femhundra kronor som han får använda efter egen önskan. ”Det är som att glänta på dörren till ett bättre liv. En framtid.” Så beskriver Harry, en av deltagarna i projektet ”Pengar, vänner och psykiska problem” i Blekinge, situationen, enligt artikel från Dagens arena.
http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/aktuellt/2013/harry-hamtar-en-femhundring

2013-09-11 Premiär för förbandslåda
Kampanjen Hjärnkoll lanserar nu världens första förbandslåda för själen. http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/aktuellt/2013/premiar-for-forbandslada

2013-07-23  Arbetslivet lockar 
En artikel om Individual Placement and Support finns att läsa på Schizofreniförbundets hemsida.
http://www.socialpsykiatrisktforum.nu/aktuellt/2013/arbetslivet-lockar

 Nyhetsbrevet skickas tre till fyra gånger per år till medlemmar i föreningen Socialpsykiatriskt Forum och till andra som har intresse för det socialpsykiatriska området. Beställ, respektive avbeställ, nyhetsbrev från Socialpsykiatriskt Forum, genom att mejla och meddela din önskan till info(at)socialpsykiatrisktforum.nu