Utbildning via nätet om psykosociala insatser vid schizofreni

Kunskapsguiden om psykosociala insatser

De som i sin yrkesroll kommer i kontakt med människor med schizofreni eller liknande psykoser kan få utbildning om psykosociala insatser vid dessa tillstånd via den nätbaserade tjänsten Kunskapsguiden, skriver CEPI på sin hemsida. Kunskapsguiden ges ut av Socialstyrelsen.

Till Kunskapsguidens hemsida och mer information om utbildningen