Kallelse till årsmöte

Föreningens årsmöte 2018 äger rum i Stockholm fredagen den 23 mars kl 13:00.
Lokal: RSMH riks, Instrumentvägen 10 vid Örnsbergs T-banestation.

Välkomna!

Röstberättigad är medlem som erlagt årsavgiften om 300 kr. Betalas till plusgiro 921 17 45-6