Dags för SPF:s medlemmar att motionera

Motioner skall vara styrelsen tillhanda före november månads utgång. Fullmakt för ombud som ej är närvarande skall vara skriftlig.

Du skickar motionen till: info@socialpsykiatrisktforum.nu