Plats:  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Datum:  17-18 oktober 2019

Preliminära tider:  Programstart kl. 13.00 på torsdagen och avslutas kl. 12.00 på fredagen.

Värden i vården

Under dessa dagar ska vi tillsammans söka svar, belysa goda exempel och fundera, problematisera kring ämnet.

Vad beror det på att socialpsykiatrins och psykiatrin insatser och organisation ser ut som de gör? Varför jobbar inte alla evidensbaserat?  Varför samverkar inte kommun och landsting bättre kring patienten? Vi vill undersöka  hur förutsättningarna för vård och stöd påverkar hur det ser ut. Vi vill analysera och diskutera betydelsen av ledning och styrning. Vilken roll som finansiering, organisation och lokala förutsättningar spelar? Vad skillnaden är på New Public Management och tillitsbaserad styrning och vad skillnaden är mellan personcentrerad vård och värdebaserad vård? Vi kommer också att ha goda  exempel från verkligheten istället för att peka ut vad som inte fungerar.

Vill du få information när anmälan öppnat och mer information om programmet, anmäl ditt intresse till:

info@socialpsykiatrisktforum.nu