Kallelse till SPS:s årsmöte 2020

Föreningens årsmöte 2020 äger rum i Stockholm måndagen den 23 mars prel kl 13.00-14.30. centralt i Stockholm - mer precis information kommer och skickas direkt till dig som anmäler ditt deltagande.

Röstberättigad är medlem som erlagt årsavgiften om 300 kr. Betalas till plusgiro 921 17 45-6

Anmäl ditt deltagande genom att skicka ett mail till: info@socialpsykiatrikstforum.nu

Välkomna!