Nominera till utmärkelsen God Socialpsykiatri

I ditt förslag skall framgå vilken verksamhet eller person du föreslår samt en tydlig motivering till ditt förslag utifrån Socialpsykiatriskt forums vision, som finns publicerad på vår startsida på hemsidan.

Förslagen sänds till styrelsen senast torsdagen den 12 september 2019. Styrelsen tar sedan ställning till och beslut om vem som skall tilldelas utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut vid Socialpsykiatriskt Forums konferens, Värden i vården, den 17 – 18 oktober 2019.

Du sänder ditt förslag till följande e-postadress: info@socialpsykiatrisktforum.nu