Anmälan Värden i vården 17-18 oktober 2019

Förnamn
Efternamn
Din e-postadress
Upprepa din e-postadress
Titel/Funktion
Arbetsplats/organistion

I avgiften ingår deltagande i konferensen, för- och eftermiddagskaffe/frukt samt kvällsmingel. Arrangören är momsbefriad. Moms utgår ej.

Avgifter:
Ordinarie pris: 2 500 kr
Medlemspris:  2 100 kr
Brukar- närståendepris: 800 kr

Ange prisnivå


Fakturan ställs till:
Adress
Gatuadress/Box
Postnummer
Postadress
Referensnummer/Attention

För brukare finns möjlighet att ansöka om att få avgiften betald via Olle Lönnerbergs minnesfond.

Ansökan om medel ur Olle Lönnerbergs minnesfond
Veg eller specialkost pga allergi eller intolerans:
Deltar på mingel 17 oktober kl. 17.30-20.00

Meddelande till arrangörerna: